Zdeněk B. čelil podezření ze zneužití pravomoci a podvodu. Šlo konkrétně o zacházení s penězi určenými pro informátory. Nikdy ale nebyl pravomocně odsouzen. Justice nakonec případ postoupila krajskému policejnímu řediteli s tím, že šlo maximálně o přestupek nebo kázeňské provinění. Policejní funkcionáři ale už mohli případ pouze odložit, protože mezitím uplynula lhůta pro uložení kázeňského postihu.

Městský soud rozhodl nespravedlivě

Zdeněk B. byl postavený mimo službu v letech 2010 až 2014. Se žádostí o náhradu ušlého zisku se obrátil na ministerstvo spravedlnosti a posléze na soudy. Odvolací Městský soud v Praze ale konstatoval, že jak přesčasy, tak odměny či příplatky za pohotovost byly pro dané období pouze hypotetické, na jejich náhradu tedy neexistuje právní nárok. Městský soud argumentoval také tím, že pokud byl policista mimo službu, nemohl konat přesčasy ani získávat odměny. Podle NS jde o nesprávnou úvahu a potenciálně nespravedlivé rozhodnutí.

„Pokud se poškozený nikoli vlastní vinou ocitne v situaci, kdy je postaven mimo službu, a dojde tím ke snížení jeho služebního příjmu, vede úvaha odvolacího soudu k tomu, že mu nikdy nemůže být ušlý výdělek nahrazen,“ stojí v rozhodnutí NS. Justice podle NS mohla při úvaze o ušlém zisku vycházet z pravděpodobného hrubého příjmu policisty, včetně nenárokových složek, a zohlednit dřívější přesčasy a příplatky, stejně jako tehdejší praxi odměňování u policie.