Přísedící mají v české justici pořád důležitou roli, protože musí být přítomní například u závažných trestných činu jako jsou vraždy. Pravě ty většinou míří přímo k Městskému soudu v Praze, který o nich rozhoduje jako prvoinstanční.

Institut přísedících v podstatě dává lidem možnost podílet se na výkonu spravedlnosti a fungování justice. Také se jim někdy říká soudci z lidu. Rozhodně se nejedná o nějakou výdělečnou činnost. Ze zákona jim náleží náhrada mzdy, pokud pracují, a k tomu paušální odměna 150 korun, která se ale ještě daní.

Volí je zastupitelstva

Do funkce je na 4 roky volí zastupitelstva, v případě obvodních soudů v Praze jsou to zastupitelstva městských částí, která do obvodů spadají. V případě městského soudu je to zastupitelstvo hlavního města.

Na to, že na radu dorazila žádost o odvolání jednoho z přísedících upozornil náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). „Dnes jsme na radě výjimečně nehlasovali o volbě, ale naopak o odvolání přísedícího. Důvody pro tento krok popsal ve svém návrhu předseda soudu.

„Jsou skutečně pozoruhodné a neměly by uniknout vaší pozornosti,“ uvedl na Facebooku. Doplnil i text, který ze soudu dorazil. Předseda soudu v něm upozorňuje na to, že podle něj došlo ze strany jednoho z laických členů senátu k porušení povinností, ke kterým se přísedící zavazují.

Byl sprostý na soudkyni

Kromě toho se hanlivě vyjádřil na adresu předsedkyně soudního senátu. „Odmítnutím nadále pokračovat v souzené věci měl ohrozit dle soudu důvěru v soudní rozhodování a zejména označením soudkyně za „čůzu“, naprosto rezignoval na elementární zásady slušnosti, vzájemného respektu a kolegiality a závažně narušil důstojnost funkce přísedícího,“ napsal Vyhnánek. Odvolat přísedícího musí zastupitelstvo, které se bude konat příští týden.

Jednou ze zajímavých, avšak málo známých pravomocí Zastupitelstva hl. m. Prahy, je volba přísedících Městského soudu v...

Zveřejnil(a) Pavel Vyhnánek dne Pondělí 8. března 2021

„Zastupitelstvo si vyžádá vyjádření přísedícího, o jehož odvolání má rozhodnout. Odvolání přísedícího je možné v případech, kdy závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího,” uvádí dokument, který na jednání rady hl. m. navrhovala radní pro oblast legislativy Hana Kordová-Marvanová (STAN).

O tom, zda by se celý institut laických členů senátu, neměl zrušit, se debatuje i na půdě parlamentu. V Poslanecké sněmovně leží návrh na změny zákona o soudech a soudcích. Podle posledních zpráv by se do novely zákona mohlo dostat úplné zrušení přísedících v civilních sporech, což dlouhodobě prosazuje třeba TOP 09.

Fotogalerie
11 fotografií