Největší rekonstrukce v novodobé historii kláštera je u konce. Projekt nazvaný Život v řádu přišel na 165 milionů korun a trval 2,5 roku. Jeho součástí byla rekonstrukce celého starého konventu, rajského dvora, první a druhé podlaží nového konventu, kde vznikly dvě prohlídkové trasy. Budou fungovat od 1. dubna.

První, s názvem Klášter, přiblíží život mnichů v klášteře. „Jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek. Návštěvníci uvidí společnou jídelnu, noviciát. Lidem ukážeme předměty spojené s vázáním knih, měřením času či kartografií,“ řekl kastelán Milan Zoubek. Druhá trasa s názvem Zámecká sleduje vývoj kláštera v 19. a 20. století i osudy nových majitelů, knížecího rodu Windischgrätzů. 

Pivovar a sladovna

Rekonstrukci kláštera předcházel archeologický průzkum. Při něm se v prostorách Nového konventu odkryly pozůstatky pivovaru a sladovny z 60. let 19. století.

Památkáři se rozhodli torzo této technické památky znovu nezakrývat, ale zakonzervovat a prezentovat veřejnosti jako jednu ze zajímavých kapitol v historii kláštera po jeho zrušení.

Nový nábytek

Vzhledem k tomu, že se v klášteře nedochoval téměř žádný barokní mobiliář mimo kostel, bylo nutné do nových expozic vyrobit repliky historického vybavení podle zařízení z jiných objektů, včetně replik historického textilu.

Během realizace projektu se podařilo restaurovat rozsáhlý soubor obrazů, nábytku a plastik. Tyto předměty jsou k vidění v obnovených interiérech nových prohlídkových tras.

Rajský dvůr

Je součástí starého konventu a je na prohlídkové trase Klášter. Jeho architektonické členění je pravidelné, ústředním prvkem je kamenná kašna. Na čtyřech záhonech zde bylo vysazeno na 80 druhů rostlin a 450 kusů růží.

Jsou zde symbolické rostliny středověkých klášterů a baroka, různé druhy koření, zeleniny, léčivek a cibulovin používaných v barokních kuchyních.

Kladrubský klášter

Založil ho v roce 1115 český kníže Vladislav I. Největšího rozkvětu se dočkal na začátku 18. století. Tehdy došlo k přestavbě klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichela a zahájila se výstavba budovy Nového konventu.

Dalšímu rozvoji kláštera zabránilo jeho zrušení Josefem II. v roce 1785. V letech 1825–1945 klášter patřil Windichgrätzům a pak zde sídlil státní statek. Od roku 1968 je ve správě památkářů.

VIDEO: Tipy na jarní výlety.

Video
Video se připravuje ...

Tipy na dubnové výlety. Videohub

Fotogalerie
30 fotografií