Původní depo bylo už v nevyhovujícím stavu, sloužilo od roku 1943. Nestačilo tak kapacitou pro odstavené vozy, technické vybavení bylo zastaralé a všudypřítomný hluk rušil obyvatele domů v okolí. Proto začala 13. října 2020 rozsáhlá rekonstrukce.

Vše se dělo za plného provozu, vozovna je totiž jedinou tramvajovou ve městě. Na opravách se podílelo kolem 950 lidí. „Jednalo se o jednu z největších výzev, které jsme za posledních několik desítek let čelili, a musím říci, že jsme na výsledek náležitě pyšní. Nová vozovna poskytuje kvalitnější a modernější zázemí nejen pro tramvaje a údržbu, ale také pro všechny zaměstnance,“ uvedl generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

V areálu je nově automatická myčka, moderní podúrovňový soustruh na obrábění ojetých kol tramvají nebo průjezdné haly pro odstav tramvají. Do těch se nově vejde 52 vozů o délce 33 metrů a 7 vozů o délce 15 metrů.

Počítalo se i s využíváním dešťové vody. „Díky zelené střeše a systému zádrže srážkových vod, které jsou využity pro myčku tramvají a zálivku ozeleněných stěn, je stavba prospěšná i pro životní prostředí,“ doplnil náměstek primátora Aleš Tolar. Vozovna tak přispěje lepší údržbě tramvají a zlepší i klima v okolí areálu.

VIDEO: Americká ulice v Plzni se má částečně znovu otevřít automobilové dopravě.

Video
Video se připravuje ...

Americká ulice v Plzni je od srpna 2021 uzavřená pro automobilovou dopravu. Romana Vébrová

Fotogalerie
8 fotografií