„Pro Nepomuk je to velká pocta, neboť počet relikvií je nyní celosvětově uzavřen,“ řekl místostarosta Nepomuku Pavel Motejzlík. Pro vzácnou kůstku, která do ČR dorazila v kulaté kapsli, udělali v Nepomuku 36 cm vysoký relikviář.

Znázorňuje dobu modernismu, v které Karel I. žil. „Hlavními směry byly kubismus a surrealismus. A v tomto duchu je i moje idea relikviáře. Spodní část je bronzový trn jako symbol války, s náznakem olivové ratolesti symbolizující mír, vše doplňuje lipový list, symbol Slovanů a Čech,“ řekl Václav Česák (60), tvůrce relikviáře. Jeho horní část je zhotovena z barevného polyakrylátu, v kterém je kapsle s částí žebra.

Habsburkové a Nepomuk

Sv. Jana Nepomuckého ctil celý rod Habsburků. Byl osobním patronem jejich domu. Ti se také zasloužili o jeho blahořečení a svatořečení. Často navštěvovali jeho hrob i rodiště.

Karel I. kvůli 1. světové válce a předčasnému úmrtí Nepomuk navštívit nestihl.  Odhalení relikviáře proběhne v neděli při Jarní pouti u příležitosti 630. výročí umučení tohoto českého patrona.

Karel I. Rakouský                      

Na trůn usedl 21. listopadu 1916 po smrti prastrýce Františka Josefa I. Snažil se o ukončení 1. světové války. Jeho mírová jednání ale byla neúspěšná.

V roce 1918, po zániku Rakouska – Uherské, musel odejít do exilu až na ostrov Madeira. Tam v roce 1922 zemřel na zápal plic.

VIDEO: Odborníci vytvořili skutečnou podobu sv. Jana Nepomuckého.

Video
Video se připravuje ...

Odborníci vytvořili skutečnou podobu sv. Jana Nepomuckého, bronzová busta je vystavená ve Svatojánském muzeu v Nepomuku. Romana Vébrová

Fotogalerie
4 fotografie