Zajímavé je, že obličej světce se nepodobá jiným ztvárněním, která začala vznikat v období baroka s nástupem svatojánského kultu. Ta představují světce jako vousatého muže s dlouhými vlasy, to ale podle odborníků neodpovídá obrazu duchovního 14. století.

Video
délka: 00:47.13
Video se připravuje ...

Odborníci vytvořili skutečnou podobu sv. Jana Nepomuckého, bronzová busta ve vystavená ve Svatojánském muzeu v Nepomuku. Romana Vébrová

„Jistě nenosil například účes, který byl příliš zdobný, a dlouhé vlasy nebyly považované za vhodné pro duchovenstvo,“ popsala antropoložka Eva Vaníčková, která s kolegou Ondřejem Bílkem bronzovou bustu vytvořila.

Bronzová busta tak sv. Jana představuje jako bezvousého muže s krátkými, na temeni vyholenými vlasy. „Měl poměrně krátkou lebku s podlouhlým obličejem, s užším nosem a lehce zapadlýma očima,“ vypočetla Vaníčková. „Skutečné ostatky jsme ale zkoumat nemohli, vycházeli jsme z měření profesora Emanuela Vlčka z roku 1972,“ dodala.

Kdo byl sv. Jan Nepomucký?

Je zemským patronem Čech a Bavorska. Narodil se v Nepomuku mezi 1340 a 1350, zemřel v Praze 20. března 1393. Zpovědník manželky krále Václava IV. Žofie Bavorské, podle legendy byl umučen, když odmítl prozradit její zpovědní tajemství. Pravým důvodem byl ale spor o klášter v Kladrubech.

Kvůli jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil spolu s dalšími třemi arcibiskupskými úředníky na mučidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlova mostu do Vltavy. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta.

 

Teď je na řadě sv. Vojtěch

V roce 1724 byl Jan Nepomucký blahořečen, o pět let později se dočkal svatořečení. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, palma, kniha či prst na ústech. Zpodobnění dosud vycházelo především z bronzové sochy z roku 1683, stojící na Karlově mostě v Praze.

O reálné zpodobnění světce usilovali v Nepomuku po dobu několika let. Podařilo se nastřádat 140 tisíc, větší část peněz poskytli soukromí dárci, a dílo se mohlo realizovat. Bronzová busta je nyní vystavena v tamním Svatojánském muzeu. Dalším záměrem organizátorů je vrátit tvář sv. Vojtěchovi.

Fotogalerie
17 fotografií