Ke srážce došlo v kritickém místě migračního koridoru velkých savců, který spojuje chráněnou krajinnou oblast Beskydy se Štramberskou vrchovinou.

„Silnice I/56 není adekvátně zprůchodněna pro velké savce a bohužel tu dochází k desítkám úmrtí zvířat ročně. Tentokrát to byl vlk, ale hynou zde pravidelně také lišky, jezevci, srny a další spárkatá zvěř," řekl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nepřekonatelná bariéra

Silnice je od roku 2018 kompletně oplocena v úseku od Místku po Frýdlant nad Ostravicí a vytváří pro zvířata téměř nepřekonatelnou bariéru. Migrující zvěř zde často chodí stovky metrů podél plotu, a pokud narazí na přerušené oplocení, může vběhnout do silnice. To se stalo osudným také nalezenému vlkovi.

„Víme, že toto místo je problematické a budeme se snažit se správcem komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, najít řešení. Je potřeba zvířata lépe navádět do podchodu, který je vzdálen asi půl kilometru od migračního koridoru. Stávající podchod ale velkým šelmám ani jelenovitým nevyhovuje, protože je příliš nízký a dlouhý. Ideální by proto bylo vybudování nového nadchodu. Důležité je to i pro větší bezpečnost řidičů,“ doplnil Tomášek.

Farmáři z nich našení nejsou

Vlci se na severu Moravy vyskytují v několika smečkách. Při lovu potravy, především v době, kdy krmí mláďata, napadají stáda ovcí a koz místních farmářů. Protože je vlk chráněný, nelze jej lovit. Stát chovatelům vyplácený za stržená zvířata náhrady.

VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů.

Video
Video se připravuje ...

Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA

Fotogalerie
12 fotografií