Je dominantní dřevinou údolí Bílé Opavy. Pyšně do nebe ční mezi Karlovou Studánkou a Ludvíkovem v Jeseníkách. „Je v kondici a i zachovalá, každoročně plodí několik šišek. Má také obrovskou regenerační schopnost,“ říká revírník Svatopluk Folta.

Strom zasadili před více než 230 lety členové Řádu německých rytířů. „Pokud ji nezničily exhalace nedávné průmyslové výroby a nebudeme do ní vrtat, bude přirůstat nejméně další dvě stovky let. Je to unikát, “ konstatuje revírník Folta.

Přečkala zatím vše

Jedle měla štěstí, ani v dobách hutního hospodaření v Ludvíkově (v 19. století tam bylo 5 hutí), a ani v době socialismu, kdy se musely plnit pětiletky, ji nikdo nepokácel. Přežila tak exhalace, ale i stavební aktivity v okolí.

Video
Video se připravuje ...

Revírník Svatopluk Folta o Vévodkyni, nejstarší jedli bělokoré v Česku. Karel Janeček

Jedle Vévodkyně patří územní správě Lesní správy Janovice, revír Praděd. Vyhlášena byla Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR památným stromem 1. srpna 2001.

Pravda nebo pohádka?

Podle tradované pověsti si pod Vévodkyni sedával arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů. V Jeseníkách pobýval od roku 1909 do roku 1913, kdy nechal také postavit dnes Slezský dům a původně Lotrinský dům v Karlově Studánce. Znám byl jako velký milovník historie, sběratel a muž, který se zasloužil o záchranu a též opravy kulturních památek.

Jako milovník dřevin osázel okolí lázní v Karlově Studánce a parku v Bruntále. „Této jedli, v období, kdy tudy jezdíval, mohlo být kolem sta let,“ píše se na informační tabuli pod jedlí Vévodkyně.

Paměti nejsou

Vzhledem k tomu, že kolem jedle není žádný kříž či studánka nebo budova, je Vévodkyně pozůstatkem porostu, který byl vytěžen ještě za hospodaření Řádu německých rytířů, kterým Karlova Studánka a okolí patřily. „Proto příběh o tom, kdo ji zasadil, asi nikde nebude. Vzhledem k tomu, že jde o Sudety, pamětníků u nás v Ludvíkově také moc nemáme,“ uvedla inspektorka ochrany přírody Hana Komárková z  Lesů ČR.

„Vévodkyně byla pravděpodobně ponechána jako orientační bod v rámci lesa. Jedle jsou vždycky vysoké a z daleka viditelné,“ dodala Komárková.

Vévodkyně v číslech z posledních měření v roce 2019:

* Obvod kmene: 473 cm

* Výška koruny: 37,5 m

* Výška stromu: 46,5 m

* Šířka koruny: 16 m

* Odhadované stáří: 230 let

Fotogalerie
14 fotografií