Jeřábi popelaví v Česku poprvé zahnízdili až v roce 1989 v Doksech, jejich počet od té doby narůstá. „V současnosti u nás ve volné přírodě zimuje kolem stovky jeřábů popelavých. Žijí v místech, kde mají dostatek potravy a přístup k nezamrzající vodě,“ řekla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Ptáky, kteří předvádějí při dvoření imponující tance, tak mohou lidé vidět například na Kozmických ptačích loukách na Novojičínsku, u Máchova jezera, nebo v Polabí. V druhé polovině února už také přilétají ptáci, kteří se pro odlet do teplejších krajin v říjnu rozhodli. Většinou mířili do oblasti Středomoří a Malé Asie.

Jeřáb se "štěnicí"

„Poprvé se nám letos podařilo pozorovat díky našemu jeřábovi se sledovacím zařízením jeho chování. I on zůstal v Polabí,“ popsala Nováková a dodává. „Právě dovršil třetí rok a to znamená, že si začne hledat partnerku a lokalitu k hnízdění.“

Jeřábi používají k upevnění svazku i tanec, což je ve výsledku složitý sled různých pohybů prováděný synchronizovaně oběma partnery. „Souznění páru je pak stvrzeno duetových voláním, které je slyšitelné až na několik kilometrů,“ dodala Nováková.

Pár pak společně buduje hnízdo a stará se o potomstvo, proto je pro ně volba často mnohaletého partnera důležitá.

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Pták o něco větší než čáp bílý má délku těla od 96  do 119 cm a rozpětí křídel až 222 cm. Hmotnost jeřábů se pohybuje v rozmezí 4 – 7 kg. K hnízdění vyhledává rašeliniště a rákosiny u jezer, rybníků a řek v lesnatých oblastech. Samice klade většinou dvě vajíčka v dubnu až květnu, mláďata se líhnou zhruba za měsíc.

VIDEO: Origami jeřáb: Vyrobte si symbol dlouhověkosti.

Video
délka: 01:40.96

Origami jeřáb: Vyrobte si symbol dlouhověkosti Adam Balažovič/ BPŽ