„Díky tomu můžeme hned napoprvé zvolit správnou velikost okluderu. Model nám tak ulehčí výkon, zkrátí čas zákroku a sníží dávku rentgenového záření,“ vysvětlil přínosy přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno Petr Kala.

Podle snímků z tomografu

Snímky, které jsou předlohou pro 3D tisk, jsou vyřezány z CT snímků z počítačové tomografie. Jsou v reálné velikosti. „Oproti CT zobrazení jde až o několikanásobné zlepšení zobrazení,“ vysvětlil biomedicínský inženýr David Pospíšil.

O možnosti tisku 3D modelů srdce se v nemocnici mluvilo již několik měsíců. Nyní FN Brno předpokládá, že tisk využije i pro další aplikace z kardiologie, kardiochirurgie, angiologie a cévní chirurgie.


Co je okluder? Používá se při defektu přepážky mezi levou a pravou komorou srdeční. Je vyroben ze slitiny niklu a titanu a tvarem připomíná cívku. Po zákroku již v těle pacienta zůstává po celý jeho život.

VIDEO: Stále zatím ve stadiu testování je lepidlo, které dokáže lepit kosti.
EMBED_OFF
Fotogalerie
9 fotografií