„Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je náročné dosáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Tento problém má vyřešit nově zřízená mobilní poradna,“ uvedl Vladimír Vedra, jednatel brněnské pobočky BKB.

Vysočina vede

Poradna bude využívána hlavně v Jihomoravském kraji, připravena zasáhnout bude ale i jinde.

„Využití se nabízí například na Vysočině, kde je počet obětí kriminality oproti jiným regionům vysoký. V tuzemsku je tato poradna zatím jediná a nevíme ani o tom, že by fungovala i někde jinde v EU,“ upřesnila prezidentka BKB Petra Vitoušová.

Video
délka: 00:10.88

Křest první mobilní poradny pro oběti násilí v Brně. Hynek Zdeněk

Policisté mobilní poradnu vítají. „V Bílém kruhu bezpečí pracují profesionální poradci a zkušení psychologové, kteří dokážou obětem účinně pomoci. Jimi provozovanou mobilní poradnu proto velmi vítáme,“ ocenil její přínos Leoš Tržil, ředitel krajského ředitelství Policie ČR.


Kmotrem mobilní poradny se stal herec Michal Isteník. „Je smutné, že je potřeba takového vozidla. Na druhou stranu, dělá skvělou práci a jsem rád, že bude lidem pomáhat,“ uvedl Isteník.
Fotogalerie
8 fotografií