„Za situace, kdy jiné evropské univerzity postupně otvírají, nařizuje česká vláda studentům opětovně pracovní povinnost, a to v době zahájení jarního semestru. Bez standardní prezenční výuky jsou již přitom rok,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš.

Poukazuje přitom na další nesmyslné rozhodnutí vlády. Zatímco učitelé ze základních škol, které budou ještě minimálně měsíc zavřeny, dostanou přednostně vakcínu, studenti, kteří budou pracovat přímo v nemocnicích, na ni zatím žádný nárok nemají.

„Pracovní povinností tak může být ohrožen nejen jejich zdravotní stav, ale i celé akademické obce,“ zdůraznil Bareš. „Naši studenti a mnozí další pomáhají již několik měsíců na bázi dobrovolnosti a vedle toho se po večerech snaží studovat. A teď jim vláda namísto zlepšení jejich podmínek ještě situaci dále zhorší,“ upozorňuje Bareš.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš je přesvědčen, že je v prvé řadě nutné povolat k povinné zdravotní službě v nemocnicích a zdravotnických zařízeních ambulantní specialisty.

VIDEO:
V roce 2019 slavila Masarykova univerzita 100. výročí založení. Patří mezi nejvýznamnější tuzemské vysoké školy.
Video
délka: 00:31.13

Masarykova univerzita v Brně si připomněla 100. výročí zahájení výuky na právnické a lékařské fakultě. Jiří Nováček