Rozum se skoro zdráhá věřit, kam až věda a šikovnost neurochirurgů pokročily! Lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně totiž odoperovali jubilejního dvoustého pacienta s nádorem na mozku, aniž ho zcela uspali.

Zlaté ruce neurochirurgů Jaroslavovi z mozku odebraly nádor z oblasti zodpovídající za funkce řeči a paměti. „Proto jsme ho během operace probudili, mluvili s ním a testovali tyto schopnosti s cílem zabránit jejich poškození,“ vysvětlil přednosta Neurochirurgické kliniky Radim Jančálek.

Pacient se úspěšně zotavuje. „Operaci si pamatuji jen matně. Vím, že se někdo na něco ptal, ale na detaily si nevzpomínám,“ řekl den po zákroku. „Před operací jsem měl dobrou náladu, věřil jsem lékařům,“ dodal.

U operace byl i neuropsycholog, kterého Jaroslav Koukol znal z vyšetření. Mluvil s ním, pacient poznával obrázky, počítal nebo mluvil o rodině.

O čem s lékaři pacient mluvil?

Lékař: „Počítejte.“ JaroslavKoukol: „…osm, devět, deset…“
Pacient: „..dcerka chodí a musí se držet postele…“
Pacient: „…je jí vlastně rok a sama ještě nechodí…“
Pacient:  „…malá používá slova nene nebo mňami, mňami…“
Pacient: „…a na té stěně máme namalovaný koště…“

Video
délka: 01:03.68

Lékaři pacientovi operovali mozek, on si s nimi povídal FN sv. Anny v Brně

20 operací ročně

Operace nádorů mozku technikou tzv. awake kraniotomie, kdy pacienta během zákroku lékaři probouzí a testují, pomáhá v Brně i epileptikům nebo lidem s cévním onemocněním mozku. U svaté Anny v Brně tak operují asi dvě desítky lidí ročně. Díky této technice jsou lékaři schopni odoperovat nádory, které se dříve považovaly za příliš rizikové, a zachovat přitom kvalitu života pacientů.

Koncert sehraného týmu

Kromě neuropsychologa je důležitá během operace také přítomnost neurologa, který sleduje EEG a snímá elektrické záznamy z různých částí těla, což vypovídá například o funkčnosti dráhy pro hybnost nebo citlivost. Současně se s neurochirurgem podílí na elektrické stimulaci vybraných částí mozku. Na krátkou dobu je vyřadí z funkce a pacient tak na chvíli není schopen daný úkol provádět. Neurochirurg tak ví, kterou část mozku může bezpečně odstranit a kterou ne.

Pohled na otevřenou lebku neděsí

I když může být pohled na pacienta s otevřenou lebkou a obnaženým mozkem pro pozorovatele nepřestavitelný, nejdůležitější je podle neurochirurgů nakonec spokojenost pacientů po operaci. „Absolutní většina uvádí, že se nejednalo o stresující zážitek a jsou za tuto možnost vděčni,“ tvrdí přednosta Radim Jančálek.