Organizaci vadí, že úřady údajně nevydaly stanovisko o ochraně krajiny. „Stanovisko na ochranu před hlukem bylo navíc vydáno nezákonně,“ prohlásil předseda sdružení Miroslav Patrik.

„V žalobě namítáme absenci závazného stanoviska na ochranu krajinného rázu, které nebylo vůbec vydáno. Dále nezákonné vydání závazného stanoviska na ochranu před hlukem, neboť se opírá o zcela nekvalitní hlukovou studii z roku 2012, která účelově podceňuje vyšší intenzity hluku v okolí tratí, zejména v Židenicích, a ještě nelogicky zohledňuje starou hlukovou zátěž,“ uvedl Patrik.

Druhá žaloba

Jde již o druhou žalobu Dětí Země proti územnímu rozhodnutí pro odsunované nádraží v Brně.  „První územní rozhodnutí zrušil soud v roce 2008 ze šesti důvodů a magistrát v roce 2011 zrušil druhé územní rozhodnutí ze dvou důvodů, takže nám bude stačit, pokud soud uzná aspoň jeden žalobní bod ze dvou. Podle našeho zjištění územní rozhodnutí sice trpí ještě asi třemi dalšími vadami, ale ty nebyly z našeho pohledu tak závažné, takže žaloba obsahuje jen dva rozsáhlé žalobní body,“ řekl Patrik.

„Magistrát města Brna prozatím v této věci nebyl oficiálně informován. Město je totiž pouze jednou z dotčených institucí. Jakmile bude město soudem osloveno, bude se situací vedení města Brna zabývat,“  uvedla mluvčí Kateřina Gardoňová.

Rozhodlo se před rokem

Podle Patrika je územní rozhodnutí z roku 2013 technicky a stavebně stejně nepoužitelné, neboť se projekt odsunu nádraží zcela změnil. Údajně se v něm navíc »reálně nepočítá s efektivním využíváním nákladní železniční dopravy, která má projíždět přes odsunuté nádraží, neboť nákladní vlaky budou muset buď čekat v zácpě, anebo naopak průjezd osobními vlaky zablokují. Chybí totiž mimoúrovňové křížení kolejí nebo další koleje«.

O poloze osobního nádraží v Brně rozhodlo 27. února 2018 zastupitelstvo Brna, které sice doporučilo odsun nádraží s výstavbou Severojižního kolejového diametru, nicméně za přijatelné považovalo ještě variantu Ab a také variantu B1b s nádražím pod Petrovem. Do roka a do dne do plánu Děti Země  „hodily vidle“.

VIDEO: Brno stále neví, kde bude mít nádraží.

Video
délka: 00:39
720p 360p

Brno stále neví, kde bude mít nádraží Youtube / Statutární město Brno