Brno právě uzavřelo kvalifikační kolo na projektanta Janáčkova kulturního centra. „Projektant by měl vdechovat novému sálu duši. Velmi mě těší, že se do této soutěže přihlásily společnosti, které patří ke světové špičce, a my tak budeme mít z čeho vybírat,“ komentoval přihlášky brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Ze čtyř zájemců do finálové výběru prošli dva – a jsou to zvučná jména. Prvním z nich je trojice ve složení Nagata Acoustic America, Konior Studio a Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno. Druhým uskupením je dvojice Ove Arup Partners International Limited a ArchDesign.

Podobný projekt v Česku chybí 100 let

Účast zahraničních týmů v souboji o interiér Sálu pro Brno není žádné překvapení. V Česku není mnoho osob, které mají zkušenosti se stavbou sálu pro symfonickou hudbu s kapacitou nad 1000 osob. Podobný projekt podle znalců nespatřil světlo světa v tuzemsku celých 100 let!

Město určilo pro výběr tvrdé podmínky. Každý tým musel referovat o práci na nejméně třech sálech pro symfonickou hudbu s potřebnou kapacitou a přirozenou akustikou a prokázat zkušenosti se stavbami podobného charakteru v památkové zóně. „Snad není moc troufalé, když řeknu, že nyní už nemůžeme vybrat špatně. Akustik je klíčová osoba celého týmu a nikdo lepší se nám opravdu přihlásit nemohl,“ tvrdí náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

V čele komise stanul brněnský městský architekt Michal Sedláček. Shodou okolností jeden z mála odborníků v České republice, který se podílel na návrhu koncertního sálu požadovaných parametrů. Sedláček pracoval v týmu Franka Gehryho na projektu a výstavbě Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. „Byla to pro mě obrovská zkušenost. Jsem proto velmi rád, že ji nyní mohu zužitkovat v rodném Brně,“ konstatoval Sedláček.

Oba adepty teď čeká kolo soutěžní. Brno dodá veškerou dosavadní dokumentaci k projektu a na jejím základě obdrží od uchazečů cenové nabídky na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

O projektu Sál pro Brno

Pod názvem Sál pro Brno (Janáčkovo kulturní centrum) se skrývá projekt na stavbu nového koncertního sálu pro Brno. Stane se domovem pro brněnskou filharmonii, jejíž více než stočlenné těleso evropské úrovně hraje i zkouší v nevyhovujících podmínkách.

Na pódium Besedního domu, kde filharmonie sídlí, se orchestr v plném obsazení nevejde. A v Janáčkově divadle, kde často koncertuje, nemá vyhovující akustické podmínky. Posluchači tak vlastně nevědí, jak Filharmonie Brno zní. „Díky novému sálu konečně ocení kvalitu orchestru a věřím, že Brno také přiláká špičkové zahraniční umělce, které nyní nemáme kam zvát,“ upozorňuje ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Nový sál vyroste na rohu Besední a Veselé ulice. Nabídne kapacitu přes 1200 míst a akustické parametry nejvyšší světové úrovně. Celkové náklady mají dosáhnout takřka 1,3 miliardy korun. Snahou města je zahájit stavbu v roce 2018 tak, aby plynule navázala na současnou výstavbu podzemních garáží. Trvat by měla zhruba čtyři roky.

Fotogalerie
5 fotografií