Jedenáct centimetrů vysoká figurka vyvolává dodnes obdiv, zná ji takřka každý včetně dětí školou povinných. Na svazích Pálavy i v katastru sousedního Pavlova a Milovic se nacházel obří komplex pravěkých sídlišť. Slavná soška je datována do rozmezí 29 až 25 tisíc let před naším letopočtem.

„Z hlediska archeologie je její význam nesporný, zapadá mezi nálezy dalších venuší ve Francii, Rakousku, na Slovensku či v Rusku. Kulturu gravettien zpopularizovaly knihy Eduarcha Štorcha a kresby Zdeňka Buriana,“ uvedl archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu AV ČR Brno, který působí jako vědecký asistent na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích. Celou oblast zná téměř do detailu.

„Tato oblast je komplexní lovecká lokalita, velmi bohatý a atraktivní archeologický záznam. Máme tady pozůstatky obydlí, ohnišť, tisíce kamenných artefaktů, obrovské množství mamutích kostí, což doložila velká skládka odkrytá v roce 1966. Stejně tak umělecké předměty včetně Věstonické venuše,“ popisuje archeolog.

Archeostezka, ideální procházka

Turisty, milovníky historie, ale i návštěvníky Pálavy láká několik kilometrů dlouhá Archeologická stezka Pavlov – Dolní Věstonice. Jednotlivé zastávky s průvodcem a jeho výkladem dávají lidem představu, jak vypadala krajina před desítkami tisíc let, kdo a jak tady žil.

V rámci Archeologického léta 2022 tak budou komentované prohlídky přímo na místech, kde se našla Věstonická venuše a další pozoruhodné nálezy z období gravettienu, nanejvýš atraktivní. Jenže se dostane jen na několik desítek šťastlivců, kteří se navíc musejí předem zaregistrovat. Důvod je prostý, vědci mají napilno.

„Díky evropským grantovým programům totiž zahajujeme od konce července v lokalitě další archeologický průzkum. Potrvá deset týdnů a zúčastní se ho mezinárodní tým včetně studentů archeologie,“ vysvětil Novák.

Video
Video se připravuje ...

Archeolog Martin Novák o nálezu Věstonické venuše TV Blesk Zdeněk Matyáš

Archeopark: Stavba roku 2016

Součástí archeostezky je i Archeopark v Pavlově. Stavba, při které spojily síly Archeologický ústav AV ČR Brno a Regionální muzeum v Mikulově, představuje odvážnou ideu jedinečným způsobem zpřístupnit lokalitu patřící mezi národní kulturní památky – vybudovat archeopark přímo nad vykopávkami.

Kromě zdařilého architektonického počinu, kdy je část stavby umístěna pod zem, vznikla kvalitní soudobá architektura, což potvrdilo udělení ceny Stavba roku 2016. Výjimečná architektura a atraktivně pojatá expozice na ploše 500 metrů čtverečních s využitím klasické muzejní prezentace i audiovuziálních technologií zpřístupnila veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly.

Návštěvník pozná, jak probíhal lov, co obnášel každodenní život lovců mamutů a jejich rodin na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání i taje pravěké magie. Pohlédne si originální kamenné nástroje a kostěné předměty, ale i umělecké předměty, které stvořily ruce dávných předků. Jen místo originálu Věstonické venuše spatří uvnitř její zdařilou kopii. Originál totiž bedlivě střeží depozitář Moravského zemské muzeum v Brně.

Odkaz na akci Archeologické léto 2022 https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/

Fotogalerie
16 fotografií