Muž, který na úřadě pracoval jako bytový technik, před koncem pracovní doby, zamířil na poštu a odeslal balíček. Za to s ním radnice rozvázala pracovní poměr. Ten na to reagoval žalobou. Justice se sporem zabývá od roku 2017.

Městský soud v Brně žalobě vyhověl. Výpověď z pracovního poměru označil za neplatnou, a to zejména kvůli tomu, že byla pracovníkovi doručena opožděně. Verdikt potvrdil krajský soud. Jeho rozhodnutí ale opakovaně zrušil NS. Poprvé v roce 2020, podruhé o dva roky později, potřetí v těchto dnech.

Důležitý je tajemník

Pro definitivní rozhodnutí je podstatné to, kdy se vedení úřadu o počínání bytového technika dozvědělo, a kdy tak začala běžet lhůta pro rozvázání pracovního poměru. V posledním rozhodnutí NS uvedl, že podstatnou osobou není starosta ani právnička městské části, ale tajemník obecního úřadu. Klíčové je to, kdy se o všem dozvěděl právě tajemník, případně vedoucí odboru.

Krajský soud zároveň chyboval, když starostu Tomáše Kratochvíla (ČSSD) vyslechl a poučil jako účastníka řízení, a nikoliv jako svědka. Podle NS jde o vadu řízení. Krajský soud nyní bude rozhodovat znovu.

Opustil pracoviště a dehonestoval

Už v předešlém rozhodnutí z roku 2022 se NS vyjádřil k závažnosti porušení pracovních povinností zaměstnance. Nesouhlasil s názorem městského a krajského soudu, podle kterých byla intenzita porušení pracovních povinností spíše nízká.

Poukázal na to, že pracovník se snažil vše zakrýt nepravdivým údajem o opuštění pracoviště v docházkovém listě, navíc dřívější odchod využil k tomu, aby dehonestoval funkcionáře městské části, u níž byl zaměstnán.

VIDEO: Babiš se omluvil Kalouskovi.

Video
Video se připravuje ...

Babiš se omluvil Kalouskovi Poslanecká sněmovna