V řadě knih jsou jména původních majitelů. Brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment, který tento poklad na poslední chvíli zachránil, si předsevzal, že bude pátrat po žijících potomcích těch, kterým knihy patřily.

Rád by je aspoň zčásti vrátil do rukou potomků skutečných vlastníků. „V řadě knih jsou totiž ještě jména původních majitelů,“ zmínil.

Celá záležitost je citlivá a i po letech bolí. Na cestu do terezínského ghetta si totiž Židé po předcházejícím zabavení majetků mohli vzít pouze jedno příruční zavazadlo, „pokud možno tlumok“, které mělo obsahovat primárně deku na přikrytí.

Ležely zapomenuté

Židovské knihy, některé nesmírné hodnoty, zůstaly od roku 1942 v Praze. Tam se tyto protektorátní svozy dočkaly konce války. Nezůstal ale téměř nikdo, kdo by se mohl o svůj majetek přihlásit.

Komunisté se pak zajímali o jiné věci, a tak všechno i po jejich nástupu k moci leželo dál zapomenuto a zaprášeno ve skladech a sklepích metropole. Až nyní se podařilo knihy zachránit a převézt do Brna.

Cenné knihy nyní čeká dlouhý proces katalogizace a digitalizace. Židovská obec se pak rozhodne, zda a jakým způsobem je důstojně vystaví.

Nacisté připravili Židy o všechno

Během okupace, počínaje dnem vstupu německých vojsk na území Československa, byli Židé vyháněni ze svých domovů. Velká část majetků jim byla zabavena v rámci tzv. arizace. Věcí osobní potřeby se museli postupně zbavovat, jak se nedobrovolně stěhovali do stále menších prostor.

Knihy jsou němým svědectvím holokaustu

Organizací protektorátních deportací byly pověřeny židovské obce, které pak na 124 místech po celé republice shromažďovaly to, co se lidé snažili uchovat do poslední chvíle, včetně svitků Tóry, modlitebních knížek a dalších cenností.

Ukradené rodinné cennosti židů se staly po válce předmětem kšeftů. Americký obchodník s uměním Eric Estorick († 80) například v roce 1964 koupil od komunistů 1 564 svitků Tóry. Posvátné svitky pak nechal převést do Westminsterské synagogy v Londýně. Některé prodal, další distribuoval do židovských sborů po celém světě.

VIDEO: Dagmar Lieblová: Koncentrační tábor Terezín přežila díky omylu.

Video
délka: 00:43.46

Dagmar Lieblová: Koncentrační tábor Terezín přežila díky omylu Paměť národa/Post Bellum

Fotogalerie
5 fotografií