Židé v Brně před druhou světovou válkou patřili k místní společenské elitě. S městem je spjata řada významných osobností židovského původu jako byl herec Hugo Haas, politik a vydavatel Adolf Stránský nebo malíř Ludwig Blum. 

Brno židé obývali dlouhých osm století a před ovládnutím země nacisty tvořili podstatnou část populace města. Z více než 11 tisíc brněnských židů válku přežilo jen asi osm stovek.

Video
délka: 00:15.15

Jediné na Moravě: V Brně vznikne unikátní Dokumentační centrum holokaustu a uctí oběti nacismu Markéta Malá

Nedaleko synagogy

Centrum by mělo sídlit v blízkosti autobusového nádraží Grand. Oblast, kterou město Brno přislíbilo, se nachází jen pár stovek metrů od jediné brněnské synagogy na Skořepce i od místa, kde dříve stávala Velká synagoga.

„Smyslem projektu je také zbudovat reprezentativní budovu, jejímž autorem bude některý z předních světových architektů,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Projekt je sice zatím na začátku, ale město Brno už předběžně přislíbilo pozemky, kde centrum bude sídlit. „Město Brno se v Memorandu o spolupráci zavazuje poskytnout části pozemku při ulici Benešova formou práva stavby, a to bezúplatně na dobu deseti let po předložení projektové dokumentace záměru a na dalších 99 let v případě, že bude záměr v této době realizován,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 

100 parkovacích míst

„Ambiciózní ideou projektu je spojit společensky závažný obsah s mimořádnou, nevšední formou,“ dodal Kerndl. Muzeum bude prezentovat příběhy Židů netradičně za pomoci audio-vizuálních médií, moderní formou interaktivní a multižánrové expozice.

Centrum má mít nejen knihovnu s badatelnou, přednáškový a promítací sál, ale i vzdělávací centrum pro děti nebo kavárnu. Součástí stavby bude podzemní parkoviště s kapacitou 100 parkovacích míst.