„Do finální verze dokumentu, který jsme vzali na vědomí, byly zaneseny i veškeré připomínky, které v průběhu jeho přípravy vznesli odborníci,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Do země se kopne v roce 2021

Dalším krokem, který na studii bezprostředně navazuje, je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. „Příslušnou dokumentaci by projektanti měli odevzdat v říjnu, tak abychom ideálně do konce roku mohli požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. Máme v plánu, že půjde o společné územní a stavební řízení, což by realizaci stavby urychlilo. Stále tedy předpokládáme, že by přípravné stavební práce mohly začít v průběhu příštího roku,“ doplnila primátorka.

Hokej, koncerty, výstavy

Vedení města projekt nové haly podmínilo jednoznačně její multifunkčností. „Počítá se nejen s hokejem, ale i s dalšími sporty, s kulturními programy, a dokonce i s výstavnictvím,“ podtrhla primátorka.

Současně s tím probíhají další práce kolem budoucí haly. Brněnští zastupitelé se v únoru budou zabývat doporučením radních, aby schválili smlouvu o spolupráci na stavbě Velkého městského okruhu Bauerova mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic, na jejímž základě se vybuduje podstatná část dopravní infrastruktury sloužící i budoucí hale.

Nové brány a vstupy na výstaviště

Brněnské komunikace zajišťují parkovací plochy, dopravní skelet u 4. a 9. brány areálu, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum a tvoří koncepci nakládání s dešťovými vodami. Veletrhy Brno v návaznosti na halu připravují projekty nových bran a vstupů do areálu a také systém odpadového hospodářství. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu.

Výstavba multifunkční haly patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024. Její předpokládaná cena převyšuje jednu miliardu korun a kapacita bude zhruba 12 tisíc diváků.

VIDEO: 5 důvodů úspěchu Komety: Zábranského hokejová rodina i fanoušci.

Video
délka: 04:02.48

5 důvodů úspěchu Komety: Zábranského hokejová rodina i fanoušci iSport TV