Měli velkou smůlu na dobu, do níž se narodili. Deutschovi, kteří si v meziválečném období otevřeli v Brně pivovar a v roce 1937 postavili dům, o vše záhy přišli. Jako Židé to měli po okupaci Československa nacisty velmi těžké.

„Dědeček Moritz a jeho bratr Otto byli jako majitelé lihovaru pro režim nepohodlní. Nacisti jim vše sebrali a majetek arizovali. Otto s manželkou byli deportováni přes Terezín do Varšavy, kde zemřeli v roce 1942. Jejich syn Harald zemřel v koncentračním táboře o dva roky později,“ uvedl Peter Deutsch.

Válku přečkal s rodiči a po osvobození převzali lihovar nazpět. Jenže přišel rok 1948. „Opět jsme o majetek přišli. Prchali jsme přes Rakousko až do Brazílie, kde jsme měli už příbuzné,“ dodal vnuk majitele lihovaru.

V posledních zachovaných částech lihovaru je dnes coworkingové centrum a nic se na tom nezmění. „V roce 1995 jsme požádali o navrácení lihovaru v restituci, ale nikdo z nás už nemá české občanství. Tak jsme to vzdali,“ přiznal Peter Deutsch, který chtěl alespoň místa svého dětství ještě jednou vidět.

Lihovar bratří Deutschů vznikl krátce po vzniku Československa v roce 1918. Nacisti ho rodině zabavili v roce 1939. Po válce, tedy v roce 1945, jej rodina získala zpět, ale jen do roku 1948, kdy došlo k jeho znárodnění. Lihovar fungoval až do počátku 90. let 20. století.

V roce 1995 o něj potomci Deutschů požádali v restituci, ale nikdo z nich už neměl české občanství, a tak neuspěli. Nyní z lihovaru zůstala už jen malá část, v níž se nachází coworkingové centrum.

Z bývalého lihovaru zůstala dodnes už jen malá část. Nachází se v ní coworkingové centrum.

Video
délka: 00:12
1080p 720p 360p

Z lihovaru brněnské rodiny Deutschových dodnes zůstala už jen část. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Fotogalerie
12 fotografií