Pane vicepremiére, letošní rok byl opravdu hodně specifický vinou pandemie COVID 19, na jaké podpory si mohli podnikatelé sáhnout?

Letošní rok byl skutečně velmi ovlivněn aktuální pandemické situací a náš resort připravil mnoho podpor pro podnikatele, kteří byli naprosto bezprecedentně zasaženi. V této souvislosti bych rád zmínil, že jsme připravili cílené programy, které byly zaměřeny především na pokrytí hlavních fixních nákladů, které lze jen těžce bez příjmů platit. Proto jsme drobným podnikatelům, živnostníkům, ale i velkým firmám pomohli s náklady spojenými s nájmy, zaměstnanci, a těm nejmenším jsme vyplatili peníze pro jejich potřebu. Zároveň jsme připravili i některé specifické podpory pro nejpostiženější sektory jako je cestovní ruch – hotely, restaurace a hospody, cestovní kanceláře a agentury, autobusovou dopravu; kultura – tj. divadla, hudební kluby a další a zároveň nyní připravujeme výzvu i pro filmový průmysl a kina.

Stihli jste se vůbec zabývat i něčím jiným než COVIDem 19, co by zpříjemnilo podnikání v ČR?

Ano, nezapomněli jsme ani na své klíčové úkoly v oblasti snížení podnikatelské byrokracie a vůbec zlepšení podnikatelského prostředí v tuzemsku. Připravili jsme tzv. živnostenský balíček. Jsem velice rád, že se nám povedly prosadit pouze dva termíny pro náběh nových zákonů. Zvyšuje se tak orientace podnikatelů v legislativě, protože kromě výjimek stačí sledovat jen 1. leden a 1. červenec a mají přehled, které novinky se jich týkají. Zároveň bych rád zdůraznil, že dochází k radikální změně v oblasti daní pro drobné podnikatelé a živnostníky s obratem do 1 mil. Kč, kteří mohou od 1. ledna využít institut paušální daně. Odpadnou jim náklady na účetní, nebudou muset účtovat a pouze povedou přehled o příjmech. Zároveň bude postačovat jedna platba, kterou zaplatí daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2021 se bude jednat o 5469Kč měsíčně, z nichž 100 Kč představuje daň z příjmů, zbytek jsou odvody. Velký díky samozřejmě patří mé kolegyni z vlády Aleně Schillerové.

Co dalšího podnikatele čeká?

Myslím si, že těch pozitivních věcí je více. Umožnili jsme v návaznosti na v současnosti nelehkou situaci podnikatelů uplatnit daňovou ztrátu z letošního roku zpětně proti dvěma předcházejícím obdobím 2018 a 2019, ve kterých podnikatelé ještě dosahovali rekordních zisků. To jim skutečně velmi pomůže. Dále byly na návrh vlády odloženy všechny 4. vlny elektronické evidence tržeb, která je do 1. 1. 2023 zcela dobrovolná. Je třeba také upozornit, že jsme zjednodušili a urychlili zakládání společnosti s ručením omezením, a to tím, že u notáře mohou majitelé rovnou i složit základní kapitál až do výše 20 tis. Kč a nemusí tak ve spěchu řešit založení podnikatelského účtu. Těch věcí je tam ale více.

Projednává ještě aktuálně Parlament některé další opatření pro podnikatele?

Vláda připravila ještě některé další podpůrná opatření, které je ještě potřeba schválit na úrovni Parlamentu. Jedná se o zrychlení odpisů na hmotný majetek z 1. a 2. odpisové třídy. Zároveň by už od 1. ledna měl být připraven tzv. stravenkový paušál, kdy budou moci zaměstnavatelé vyplácet podporu na obědy svých zaměstnanců přímo v penězích. Dojde také ke zvýšení hranice pro hmotný majetek na 80 tis. Kč, podnikatelé přesunou majetek pod tímto limitem přímo do nákladů, což jim zlepší cash-flow. Také se zruší superhrubá mzda a podniky tak automaticky zlepší mzdy svých zaměstnanců, aniž by platily ze svého více. A samozřejmě budeme v novém roce pokračovat ve speciálních COVIDovských podporách. V neposlední řadě se na úrovni vládní koalice, ale i napříč politickou opozicí rýsuje slibný kompromis ve věci KurzArbeitu, který by měl nahradit Antivirus. Věřím, že v 1. Q. 2021 vstoupí v účinnost.