Cévní mozková příhoda ročně postihne asi 25 tisíc obyvatel ČR, bohužel jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí a o nejčastější příčinu dlouhodobé invalidity,“ vypočítává prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě. Moderní medicína dokáže zachránit život odhadem až 85 % postižených.

„Nicméně aby bylo možné využít moderních metod léčby, je potřeba včas mozkovou mrtvici rozpoznat a pacienta přepravit do specializovaného centra,“ vysvětluje profesor Souček. „Pro co nejpravděpodobnější návrat do normálního života je také potřeba včas zahájit rehabilitaci a zapojit do ní intenzivně jak pacienta, tak jeho rodinu,“ doplňuje.

Jak chorobu rozpoznat

Příznaky cévní mozkové příhody se projevují náhle, je třeba je umět poznat a hned zavolat záchranku!

✔ Nejčastější příznaky jsou slabost nebo ochrnutí v obličeji, horní nebo dolní končetině.

✔ Dále pak porucha řeči, náhlá ztráta rovnováhy, potíže s chůzí, udržením rovnováhy.

✔ Vyskytují se také intenzivní a neobvyklé bolesti hlavy, potíže s viděním, či dokonce ztráta zraku.

Boj s časem

Pokud se takové příznaky náhle objeví, volejte záchranku – 155, (tísňová linka 112). Záchranáři pacienta dopraví ho do iktového centra. V ČR jich je celkem 46.

Prevence existuje

„I této zákeřné chorobě můžeme předejít, a to především zdravým životním stylem. Zejména mladší generace by měla dbát na pravidelnou fyzickou aktivitu, vyváženou stravu bez potravin zvyšujících krevní tlak a hladinu cholesterolu. Významnou roli hraje rovněž dostatečný odpočinek. Důležité je také chodit na preventivní kontroly,“ doporučuje prof. MUDr. Miroslav Souček.

Pomůže FAST test

Pokud si nejste jisti, zda postiženého ranila mrtvice, udělejte s ním tento test...

FACE (OBLIČEJ). Požádejte ho, aby se usmál. Je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?

✔ ARM (PAŽE). Zvedněte mu ruce do předpažení. Nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé?

SPEECH (ŘEČ). Zeptejte se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně či má potíže s porozuměním?

TIME (ČAS). Pokud zaznamenáte alespoň jeden z těchto příznaků, volejte ihned linku 155.

 

Video
Video se připravuje ...

Mrtvice u žen: Příznaky a příčiny Videohub