To jsou obecné informace vycházející z adiktologických průzkumů. Ovšem ti, kteří žijí s alkoholikem, mají většinou jedno přání. Dostat závislého do léčebny. A to není, pokud on nechce, vůbec jednoduché. Platí totiž, že ambulantní i pobytová léčba je dobrovolná a pacient sám o ni musí projevovat zájem a ochotu se léčit.

»Neviditelná« trestná činnost

Situace, kdy v rodině někdo začne pít hodně přes míru a začne ohrožovat nebo omezovat nebo přímo tyranizovat své okolí, je poměrně běžná. „Velmi často je to spojeno s domácím násilím a takovou tou »neviditelnou« trestnou činností spojenou s násilím, včetně nedobrovolného sexu, zneužíváním nebo majetkovou trestnou činností či podvody. To přináší sociální propad a s tím jde ruku v ruce ještě větší konzumace alkoholu, “ vysvětluje profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF s VFN.  

Je to podle něj obrovská tragédie ve všech ohledech. Zbytek rodiny má jen velmi omezené možnosti, jak problém řešit.  Členové domácnosti žijící s agresivním alkoholikem prožívají také strach, bolest, obavy, manipulace atd. „Pokud vše selže a selhává opakovaně, pak nezbývá než přistoupit k radikálním krokům,“ radí Miovský. Jaké to jsou?  

Volejte policii

Ke všemu, co se stane (bití, sexuální nátlak, nadávky) volejte policii a vše dejte tzv. »do protokolu«.  Nebojte se nechat si každé zranění ošetřit a zaznamenat policií.  Snažte se, aby bylo uplatněno vyloučení násilníka z domácnosti. Takto zaznamenané násilnosti pak směřují k procesu, na jehož konci může být soudem nařízená léčba. Ale pozor, není to snadný ani krátký proces.

Pryč od něj

Odejděte od něj. Pokud máte děti, pronajměte jiné bydlení, hledejte pomoc u příbuzných, v azylovém domě. Cokoli je lepší a bezpečnější než společná domácnost s násilným opilcem. Jenže některé oběti to nemohou uskutečnit z finančních důvodů.

Pokus o sebevraždu

Pokud opilec ohrožuje sebe, pak vždy volejte záchranku a policii. Profesor Miovský nicméně upozorňuje: „I zde platí princip přiměřenosti a nemusí být snadné vyhodnotit nastalou situaci. Samozřejmě např. spolykání velkého množství léků v opilosti, vyhrožování a násilné chování zcela splňuje tato kritéria, případně jiné způsoby sebevražedného jednání, které bývá nezřídka spojeno s agresí vůči okolí, zejména nejbližší rodině,“ uzavírá adiktolog.

Víte, že…

… průmětný Čech vypije za rok 14,4 litrů čistého lihu? Víc pijí jen v Litvě a Moldávii.

Jak probíhá léčba       

  • Závislý na alkoholu se musí chtít sám léčit.
  •  V některých případech je léčba nařízená soudem.
  • Léčba probíhá buď ambulantně v ordinaci psychiatra, adiktologa, denním stacionáři nebo rezidenčně (pobyt v zařízení).
  • Délka je vždy individuální, odvíjí se od aktuálního stavu závislosti pacienta. Aby byla abstinence dlouhodobá, doporučuje se po absolvování léčby pokračovat v následné podpůrné ambulantní léčbě.

Kdy to platí pojišťovna

„Léčba může být zahájena na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Aby mohla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nemůže být anonymní.“ vysvětluje Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP. Chce-li být pacient léčen anonymně, vše si hradí sám.

 

Alkohol může narušovat kvalitu spánku
Autor: iStock

Fotogalerie
11 fotografií