Vyhledání terapeuta není selhání

Pro spoustu z nás je obtížné si návštěvu u psychoterapeuta představit. Nedostatek informací nebo předsudky v nás vyvolávají obavy a nejistotu: „O čem si mám s cizím člověkem povídat?“,„Když si nepomůžu sám, nikdo jiný to nedokáže“, „Když půjdu k terapeutovi, znamená to, že jsem blázen nebo slaboch“, „co si o mě ostatní pomyslí?“

Psychoterapie je ale přitom jednou z nejúčinnějších forem péče o duši. Pomáhá v porozumění sobě samému a hledání vlastní cesty k řešení problému. Jejím cílem je najít východisko v náročné životní situaci a naučit nás vyhýbat se tomu, co nám životě nepřináší nic dobrého.

.
Autor: INEP Medical

Není to stejné jako vypovídat se příteli

Samozřejmě platí, že roli „terapeuta“ může zastat dobrý přítel, když dokáže poslouchat a nesoudit. Profesionální terapeut má ale kromě akreditovaného vzdělání také odstup. Rozhovor vede tak, abychom byli schopni objevit nové souvislosti a východiska. Zároveň na něj nemusíme brát ohledy a řešit, zda ho svým problémem zatížíme nebo zraníme. Díky tomu nás snáze provede těžkou situací. Rozhovory jsou stoprocentně diskrétní a máme jistotu, že nás nikdo nebude odsuzovat ani kritizovat.

Terapeut vyřeší všechny moje problémy

Terapeut není v pozici experta, který za nás najde řešení. Neřekne, jak se máme rozhodnout. Není odborníkem na život druhého. Ale pomůže člověku porozumět sám sobě, svému jednání a tomu, jak žije. Pomůže najít sílu ke změně postojů a návyků, které nám brání být sám sebou a žít život podle našich možností. Pokud chceme pracovat na osobním nebo kariérním rozvoji, ideálním člověkem, který nám pomůže v objevení a využití našich osobních schopností, je profesionální Kouč.

Léky nebo terapie?

U větších problémů jsou léky namístě a v dané situaci mohou být východiskem. Někdy se ocitneme v situaci, kdy bez léků nejde již situaci zvládat. Léky nám pomohou odstranit projevy našich obtíží. Řešení závažnějších forem deprese medikací je v rukou psychiatrů. V současné době existují také nové preparáty, které hledají řešení na dosud těžko léčitelné projevy. I v takovém případě je ale ideální komplexní psychoterapeutický přístup k problému, kdy kombinujeme medikaci, která léčí projevy nemoci, s terapií, která se zaměřujeme na hledání vlastních cest k řešení našeho duševního problému nebo onemocnění.