Koronavirový čas svádí k pití

Pracujete z domu, jste v karanténě nebo máte ošetřovačku na dítě? Dát si každý večer pár skleniček na uklidnění může být nebezpečné. „Závislost se u žen rozvíjí po kratší době a po menších dávkách pití než u mužů,“ vysvětluje prof. PhDr. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Alkoholismus žen je velký problém
Alkoholismus žen je velký problém
Autor: Profimedia

Nebezpečný střední věk

Až 60 % léčených alkoholiček je ve věku 36 – 55 let, 14 % jsou seniorky nad 60 let. Ženy mladší 35 let jsou často zároveň závislé i na drogách a lécích nebo trpí i poruchou příjmu potravy. Důvody? Rozvod, luxus i prázdné hnízdo. Ženy začnou pít ve chvíli, kdy zůstávají po rozvodu samy s dětmi. Po lahvi sáhnou tzv. »zelené vdovy«, ženy žijící v luxusu, které nemusí chodit do práce. Ohroženy jsou i ženy poté, co se jim odstěhují děti, ženy na mateřské, čerstvé důchodkyně i ty v menopauze.

Jak poznat alkoholičku

1. Ženy pijí většinou doma o samotě.

2. Přes den jsou unavené a často i spí.

3. Lahve s alkoholem si schovávají na nejrůznějších místech po bytě.

4. Jsou oteklé v obličeji, mají nafouklé břicho, kruhy pod očima, popelavou pleť a ztrhané rysy.

5. Alkoholičky jsou roztržité, zapomnětlivé, duchem nepřítomné a podezíravé. Nepečují o sebe ani o děti, ztrácí zájem o partnera a o sex.

6. Pijanky tvrdí, že mají pití pod kontrolou, a odbornou pomoc odmítají.

7. Tu vyhledají až v okamžiku, kdy dojde k nějaké neudržitelné situaci. Například ke hrozbě rozvodu, odebrání dětí, ztráty zaměstnání.

Jak na léčbu?

Léčit se alkoholička může ambulantně nebo při hospitalizaci na speciální klinice, musí ovšem sama chtít. Nejprve kontaktuje ambulantního lékaře, ten posoudí, zda je pacientka vhodná k ambulantní léčbě, k hospitalizaci, nebo je v tak špatném stavu, že musí projít detoxikační kúrou. Čekací doby jsou různé. Někdy v řádu dnů, někdy i týdnů. Léčba pak trvá například na klinice adiktologie v Praze cca 12 – 17 týdnů.

Video
délka: 20:56.04

Adiktolog Miovský: Nejmladšímu pacientovi se závislostí na alkoholu bylo 12 let