„V nemocnici mi lékaři udělali CT a v podstatě okamžitě jsem musel na operaci, protože mi v hlavě objevili útvar, který musel rychle ven,“ popisuje Pavel. Po operaci se ve specializovaném onkologickém centru podrobil dalším vyšetřením, která odhalila, že se jednalo o metastatický nádor.

Ani ve snu bych rakovinu nečekal...

Jeho primární zdroj lékaři objevili v plicích. „Neměl jsem žádné dýchací potíže ani kašel, takže by mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl mít rakovinu plic,“ říká Pavel. Testy ukázaly, že jeho typ nádoru je vhodný pro léčbu imunoterapií – metodou, která bojuje se zhoubným bujením pomocí pacientovy imunity a kterou mohou lékaři pacientům nasadit od letošního roku už i v České republice hned po stanovení diagnózy, tedy v první linii léčby.

Ta Pavlovi zabrala – růst nádoru se zastavil, a dokonce se začíná zmenšovat. „Mám velkou podporu v rodině, díky které jsem překonal to nejhorší. Teď docházím jednou za tři týdny do nemocnice na kapačku a kontrolní vyšetření. Cítím se moc dobře a mohu si naplno užívat důchodu,“ dodává Pavel. Na průlomovou léčbu smrtelné nemoci však bohužel dosáhne jen asi půlka pacientů.

Trojnásobné prodloužení života

Zásadní posun v léčbě rakoviny plic zažívá pouze polovina pacientů, kterým by nové poznatky až trojnásobně prodloužily život v dobré kvalitě. Zbytek lidí zůstává na původní léčbě, která nemá tak převratné výsledky. Zbytečně umírají dříve. Jednou z příčin je občas váznoucí spolupráce menších pneumologických a onkologických pracovišť s těmi velkými. Ne všichni potřební se dostanou do komplexních onkologických center (KOC), kde je lékaři mohou otestovat a nabídnout účinnou léčbu, byť je nákladná.

Například léčbu vlastní imunitou v první linii v Česku nyní užívá 50 pacientů s pokročilou rakovinou plic, do konce roku by jich mělo být 200. Odborníci odhadují, že kdyby se všichni takto nemocní dostali do KOC, počet léčených imunoterapií by se zdvojnásobil.

České lékaře nedávno povzbudilo oznámení, že mohou svým vybraným pacientům s metastatickým karcinomem plic, u kterých nádor vykazuje určité vlastnosti, ordinovat léčbu imunoterapeutickým lékem už v první linii, kdy je nejúčinnější. Do té doby museli čekat, až jejich pacienti projdou chemoterapií. Její vedlejší účinky vyřadily velkou část těchto pacientů z boje o kvalitní prodloužení života.

Jeden z největších úspěchů

 „Ve srovnání s chemoterapií, která se u většiny nemocných s pokročilým plicním karcinomem podávala doposud, je imunoterapie snášena mnohem lépe. Vedlejší účinky existují, ale většinou nejsou závažné a dají se snadno překonat. V přímém srovnání se ukazuje téměř trojnásobné prodloužení přežití. V letošním roce na konferenci Americké společnosti klinické onkologie ASCO byla dokonce prezentovaná data, která ukazují, že dlouhodobé přežití nemocných léčených imunoterapií v první linii je asi pětinásobné ve srovnání s léčbou chemoterapií.

Jde o jeden z největších posunů v úspěšnosti léčby vůbec. Pokud léčba zabere, trvá její účinek dlouhodobě,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO). Podle něj je třeba apelovat na menší plicní a onkologická zařízení, aby pacienty do KOC posílaly okamžitě po stanovení diagnózy.

Ročně zemře kolem 5500 lidí

Ročně si diagnózu zhoubného nádoru plic vyslechne 4 478 mužů a 2 304 žen. Zatímco u mužů výskyt smrtelné nemoci v posledních letech mírně klesá, u žen roste.

Rakovina plic v Česku ročně usmrtí kolem 5 500 lidí. Drtivou většinu případů rakoviny plic objeví lékaři až v pokročilém stadiu, kdy se objeví příznaky onemocnění.

Rakovina plic zpočátku nebolí!

Odborníci odhadují, že v roce 2019 najdou zhoubný nádor plic u 6 647 lidí, z toho absolutní většinu v neoperovatelném stadiu, kdy už se bojuje o co nejdelší přežití pacienta v co možná nejlepší kondici. Záludnost této nemoci totiž tkví v tom, že se zpočátku nijak výrazně neprojevuje – plíce „nebolí“.

Statistiky mluví jasně

České republice patří, co se výskytu karcinomu plic týče, 13. místo v Evropě a 23. ve světě. Nejčastěji onemocní lidé ve věku 68 let, přibližně u 25 % se však objevuje rakovina plic již v produktivním věku. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) z let 1977 až 2016 se nejvíce lidí s karcinomem plic nachází v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejméně na Zlínsku.

Plicní lékaři v současné době jednají o možnosti zavedení plošného screeningu pomocí vyšetření nízkodávkovaného CT u rizikové populace těžkých kuřáků, který by dle nich mohl zachytit nádorové bujení v plicích včas. V České republice by se screening mohl týkat až 390 000 vysoce rizikových osob.

VIDEO: Nevěsta řekla otci (†22) svého syna »ano« den předtím, než zemřel na rakovinu

Video
délka: 05:29

Nevěsta řekla otci (†22) svého syna »ano« den předtím, než zemřel na rakovinu Youtube.com