Přibývá domácností s nízkými příjmy, kterým stát pomáhá platit náklady na bydlení. Je to především pomocí příspěvku na bydlení. Ten patří mezi nejdostupnější dávky, na něž dosáhne nejvíce domácností. Jen v lednu příspěvek na bydlení využilo 230 000 domácností.

Přesto o něj zatím nepožádali všichni, kteří by mohli. Stát se proto snaží žádost maximálně zjednodušit, aby ji dokázal podat každý, kdo se kvůli rostoucím cenám bydlení dostal do finančních problémů.

Kdo má nárok

Nevíte, jestli na příspěvek na bydlení máte nárok? Sepište si všechny své čisté příjmy a výdaje na bydlení. Pokud za bydlení platíte více než 30 % svého čistého příjmu, měli byste mít na příspěvek nárok. Ale počítejte s tím, že se sčítají čisté příjmy všech osob, se kterými sdílíte domácnost. Nemusí přitom jít jen o výdělek, ale i o důchod, výživné na děti nebo podporu v nezaměstnanosti.

Tip: Využijte kalkulačku

Největší položkou je nájem

V žádosti je nutné vyčíslit náklady na bydlení. V nájemním bytě samozřejmě největší položku tvoří nájem, v případě družstevního nebo vlastního bydlení se místo nájemného započítávají tzv. srovnatelné náklady (náklady spojené s údržbou a provozem domu nebo bytu). Jsou pevně stanovené zákonem a odvíjejí se od počtu osob v domácnosti.

Žádat můžete i ve vlastním

Nezáleží tak na tom, jestli jde o nájemní byt (nájem nebo podnájem), družstevní byt nebo vlastní byt či dům. Není potřeba tam ani mít trvalé bydliště, důležité je, že tam skutečně bydlíte.

● Je možné žádat i v případě, že bydlíte na chatě nebo chalupě. Rekreační objekt ale musí splňovat základní podmínky pro celoroční bydlení (hlavně přístup k pitné vodě a záchod).

● O příspěvek není možné žádat v případě azylových domů nebo nebytových prostorů.

● Pro jednu domácnost je možné podat jen jednu žádost a čerpat jen jeden příspěvek na bydlení.

Zdeňka (46) chtěla odvlhčit dům: Vysoušeč nefunguje, výrobce ji dostal na fintu s měřením Kvůli obrovské vlhkosti v domě se rozhodla Zdeňka Vepřková (46) z Kolšova pořídit speciální vysoušeč od firmy OsmoDry. Při koupi se společnost zavázala, že pokud přístroj nezafunguje, vrátí peníze. To se ale nestalo.

Na vytápění záleží

Do nákladů se započítává i vytápění. Pokud ale domácnost topí pevnými palivy (uhlí, brikety, pelety, dříví apod.), nepočítají se skutečné náklady, ale státem stanovený paušál. Opět rozhoduje počet osob v domácnosti.

MĚSÍČNÍ NÁKLADY ZA PEVNÁ PALIVA

počet osob v domácnosti:

  • jedna nebo dvě: 1843 Kč
  • tři: 2411 Kč
  • čtyři a víc: 2979 Kč

Kromě nájmu nebo srovnatelných nákladů na bydlení se do nákladů započítávají i částky zaplacené za elektřinu a plyn, dodávky a ohřev vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čistění jímek, vybavení bytu, společná televize a rozhlas, svoz komunálního odpadu.

Kolik peněz můžete získat 

Zjednodušeně řečeno – pokud vám na bydlení nestačí 30 % čistého příjmu vaší domácnosti, tak příspěvek do státu je částka nad těch 30 %. Neplatí to ale stoprocentně. Stát nezaplatí komukoli jakoukoli částku. Existují tzv. normativní náklady, které stanovují maximální cenu, jakou za bydlení stát zaplatí rodině podle typu bydlení (vlastní, družstevní, nájemní). Navíc zaleží i na počtu členů domácnosti a velikosti obce nebo města (s počtem obyvatel roste cena za bydlení).

Doklady, bez kterých se neobejdete

● potvrzení výše mzdy od zaměstnavatele, daňová přiznání apod.

● potvrzení o nákladech na bydlení, které platíte (nájem, náklady na energie, náklady za služby)

● vyúčtování služeb a energií, pokud jste měli v předchozím období přeplatek či nedoplatek

● nájemní smlouva, pokud bydlíte v nájmu

● potvrzení o studiu u dětí starších 15 let (pokud ještě studují)

Rozhodují čisté příjmy

Čistý příjem se počítá jako průměr za kalendářní čtvrtletí, které předchází tomu, ve kterém žádáte. Když tedy budete o dávku žádat teď v březnu, sečtete čisté příjmy všech členů domácnosti za říjen až prosinec a vydělíte třemi, abyste dostali měsíční průměr.

● Nově stačí příjmy prokazovat jen jednou za půl roku.

● Do příjmů se počítá např. plat nebo mzda, všechny typy důchodů (starobní, invalidní, vdovský ap.), výživné, rodičovský příspěvek, mateřská nebo nemocenská, přídavky na děti nebo podpora v nezaměstnanosti. Příjmy je nutné uvést u všech společně posuzovaných osob, tedy všech lidí, kteří spolu v bytě bydlí.

Rada: Klesly razantně příjmy vaší domácnosti? Můžete je úřadu doložit a příspěvek si nechat navýšit.

Na úřad osobně nemusíte

Žádat můžete na pracovišti úřadu práce podle místa pobytu:

● osobně nebo na podatelně příslušného pracoviště

● poštou

● e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem

● datovou schránkou

● elektronicky za využití Identity občana

Tip: Elektronické žádosti včetně vyplněných vzorů najdete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Příklady výpočtů

Mladá rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let. Jejich čistý příjem je 38 348 Kč. Za nájem platí každý měsíc 12 000 Kč a za náklady na bydlení (energie, vodné a stočné atd.) platí měsíčně 6620 Kč. Mohou tedy získat od státu příspěvek na bydlení ve výši 7116 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí ve vlastním domě v Javorníku. Její náklady na bydlení (energie, vodné a stočné atd.) jsou 6800 Kč měsíčně. Pobírá důchod ve výši 13 800 Kč. Může tedy získat od státu příspěvek na bydlení ve výši 2660 Kč měsíčně.

Samoživitelka s dětmi

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku 8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je 27 290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení vydá každý měsíc 15 620 Kč. Může tedy získat od státu příspěvek na bydlení ve výši 7433 Kč měsíčně. 

Kdy rozhoduje životní minimum

Zásadní roli při posuzování nároku na některé sociální dávky má životní minimum. Od ledna se zvýšilo, a na peníze tak dosáhne více potřebných.

Přídavek na dítě

Nárok má rodina, jejíž příjmy nepřekročí 3,4násobek životního minima. Výše přídavku se liší podle věku dítěte. Pokud má některý z členů společné domácnosti příjem (např. ze zaměstnání), zvyšuje se částka měsíčně o 500 Kč.

MĚSÍČNÍ VÝŠE PŘÍDAVKU NA DÍTĚ:

  • do 6 let: 830 Kč
  • od 6 do 15 let: 970 Kč
  • od 15 do 26 let: 1080 Kč

Porodné

Požádat může žena, která porodila první nebo druhé dítě a příjem rodiny je nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného: 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Kde ještě hledat pomoc

Kromě příspěvku na bydlení je možné využít i další dávky, které vyplácí stát. Pro nejpotřebnější jsou určené dávky hmotné nouze.

● PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Pomáhá se základními životními potřebami, jako je zabezpečení stravy, oblečení, obuvi, základních hygienických potřeb apod. Nárok na něj má člověk v hmotné nouzi, pokud jeho příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí.

● DOPLATEK NA BYDLENÍ

Je pro lidi, kterým příspěvek na bydlení nepokryje odůvodněné náklady související s bydlením. Výše doplatku se stanovuje individuálně.

● MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Je určena pro celkem sedm mimořádných situací, které nejsou lidé schopni sami zvládnout. Např. kvůli mimořádné události (vichřice, povodeň, požár atd.), na pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé spotřeby (lednice, pračka atd.), na úhradu nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte, na událost, kterou nebylo možné předvídat (pandemie, růst cen energií atd.). Výše mimořádné okamžité pomoci se stanovuje individuálně.

 

Video
délka: 01:26.84
Video se připravuje ...

Jaká bude minimální mzda v roce 2023? Jak jsou na tom sousední země? Videohub

Fotogalerie
4 fotografie