Zákon zaměstnance zraněné při výkonu práce chrání, v případě smrti odškodňuje jeho blízké. A díky novele zákona výrazně více než vloni. „Od 1. ledna je minimální náhrada újmy pro pozůstalé stanovena na dvacetinásobek průměrné mzdy, tedy téměř 700 000 korun,“  vysvětluje advokát Roman Moussawi.

Podle něj jde přitom o minimální částku, které soud může dle okolností daného případu zvýšit. „Maximální částka není stanovena,“  potvrzuje advokát. Ještě vloni přitom pozůstalí měli nárok jen na 240 000 korun.

 

Na peníze dosáhnou i kamarádi

Novela zákona změnila i okruh osob, které můžou náhradu požadovat. Dříve na peníze nedosáhli třeba rodiče zemřelého, pokud s ním nežili ve společné domácnosti, ani jeho děti, pokud už byly soběstačné.

„Nově se při náhradě újmy výslovně počítá s rodiči, kteří nežili se zemřelým ve společné domácnosti, což je v praxi drtivá většina rodičů. Stejně tak jde o významnou změnu i pro všechny zaopatřené děti, které přišly o své rodiče,“  potvrzuje Moussawi.

O kompenzaci se dokonce můžou hlásit i vzdálenější příbuzní či jiní blízcí, kteří prokážou svůj silný vztah k zemřelému – například celoživotní přátelství. Zákon vlastně nově nabízí jakousi náhradu citové újmy spojenou se smrtí blízkého člověka.

Kdo může požádat o náhradu újmy:

*manžel nebo partner (i registrovaný)

*děti (nově i když nejsou nezaopatřené)

*rodiče (nově i když se zemřelým nežili ve společné domácnosti)

*případně další blízké osoby v rodinném nebo obdobném poměru, které pociťují smrt zaměstnance jako vlastní újmu

Rentu zvedla valorizace

Pozůstalí, kteří byli závislí na příjmu zesnulého (sirotci, vdova, vdovec), mají nárok i na pravidelnou rentu. „Na rozdíl od jednorázové náhrady citové újmy spojené se smrtí blízkého člověka, tak tady je cílem pravidelná úhrada nákladů živobytí, které do té doby hradil zemřelý,“ uvádí Moussawi.

Výše renty ale zůstává prakticky stejná jako vloni. „Renta byla již v roce 2020 navázána na průměrnou mzdu. Díky tomu se ale zvyšuje alespoň o valorizaci, reálně zhruba o 7%,“ dodává.

Více peněz za pohřeb

Kromě vyšší náhrady újmy se zvýšila i náhrada nákladů spojených s pohřbem. Nově jde o 1,5 násobek průměrné mzdy, tedy o částku ve výši zhruba 52 000 Kč.

Peníze za vážný úraz

Novela zákona zavedla i absolutní novinku - jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Jedná se o případy, kdy měl pracovní úraz drtivý dopad (ochrnutí, kóma, poškození mozku), protože v těchto situacích jsou dopady na blízké osoby srovnatelné s úmrtím.

Peníze za smrt zpětně?

Dotaz čtenářky: Je to už 2,5 roku co mi náhle a nečekaně zemřel můj milovaný syn ve věku 38 let při výkonu povolání. Žádné odškodnění za jeho smrt jsem nedostala.  Můžu si o odškodnění za jeho smrt požádat nyní, kdy mají nárok na peníze i rodiče a sourozenci?

„Bohužel, novela zákona se nedá použít zpětně. V době smrti syna byl jednoduše ten zákon takový, že rodiče, kteří nežili s dítětem ve společné domácnosti nárok neměli,“ odpovídá na dotaz advokát Roman Moussawi.

Fotogalerie
5 fotografií

Blesk Podcast: »Hraničářka« Anetka (†20) spáchala sebevraždu.

Video
délka: 34:00.84

Blesk Podcast: »Hraničářka« Anetka (†20) spáchala sebevraždu. Její maminka žila ve strachu z nejhoršího Jiří Marek