Rozvoj IT a telekomunikačních technologií přinesl významné změny i v oblasti běžných platebních transakcí. Pražská energetika nezůstává pozadu a nabízí svým zákazníkům rozsáhlou škálu nejen standardních, ale také moderních a inovativních způsobů plateb.  Zásada je, aby platba byla jednoduchá a bezpečná, a aby si každý zákazník mohl vybrat způsob, který mu vyhoví nejlépe.

Platit účty PRE můžete takto:

-        Přímým inkasem z bankovního účtu

Jedná se jistě o komfortní platební metodu, kdy se nemusíte o nic starat, protože platební příkazy do banky zasílá PRE.  Vše přitom probíhá po dohodě se zákazníkem a ten má vše stále pod kontrolou. Stačí se podívat na svůj zákaznický účet na portále Moje PRE a rychle zjistit, že vše probíhá bez problémů a platby se realizují přesně dle platebních informací uvedených na faktuře. Jediným předpokladem je, že na začátku musí klient poskytnout bance souhlas s přímým inkasem od společnosti PRE.

-         Bankovním převodem

Jedná se o tradiční platební způsob.  Platbu zákazník běžně realizuje na základě platebních údajů uvedených u každého předpisu zpravidla prostřednictvím e-bankingu. A to formou jednorázového příkazu, příp. trvalým příkazem (ten je ale vhodný pro opakující se platby ve stejné výši) a banka pak zadanou platební transakci provede.

-        QR kódem

Jedná se v podstatě o zjednodušený elektronický bankovní převod. QR kód vytištěný na faktuře nebo upomínce nebo zobrazený na obrazovce (např. dostáváte-li od PRE faktury elektronicky) načte zákazník jednoduše mobilním telefonem v aplikaci své banky, potvrdí v prostředí e-bankingu předvyplněné platební údaje a platba je hotova. Na faktuře od PRE je QR kód označen popiskou „e-banking“. Pokud má zákazník registraci v portále Moje PRE, může u svého zákaznického účtu sledovat jeho stav a prostřednictvím dynamicky generovaného QR kódu snadno a rychle uhradit případný nedoplatek nebo zálohu, stačí zmáčknout tlačítko „Zaplatit QR kódem“.

-        Platebními terminály Sazka

Pokud zákazník preferuje hotovostní úhrady, může využít QR kód tištěný na faktuře nebo upomínce a provést platbu v „kamenných“ platebních místech označených žlutou koulí s logem Sazka. Výhodou je existence množství platebních terminálů dostupných po celé ČR zpravidla s nepřetržitou provozní dobou a nižší transakční poplatek. Na dokladech PRE je QR kód označen popiskou „Terminály Sazka“.  

-        On-line platební kartou

Tato platební metoda je relativně nová, ale již si získala značnou oblibu, zejména u internetově vzdělané populace. Předpokladem pro její použití je registrace v portále Moje PRE. Opět je možné u svého zákaznického účtu sledovat jeho stav a snadno provádět on-line platby otevřených předpisů. Stačí zmáčknout tlačítko „Zaplatit platební kartou“, zadat požadované údaje platební karty a je to.

-        ILQpay QR kódem

Platba prostřednictvím ILQpay QR kódu je komfortní řešení pro platbu on-line platební kartou. Stačí tento ILQpay QR kód v rámečku vytištěný na naší faktuře načíst mobilem nebo kliknout na kód zobrazený v elektronickém platebním dokumentu, potvrdit předvyplněné platební údaje a pak zaplatit on-line platební kartou prostřednictvím ČSOB brány. Celá transakce zabere zhruba 30 vteřin. Na faktuře PRE je ILQpay QR kód v rámečku označen popiskou „ILQpay “. Pro platbu pomocí QR kódu v rámečku není nutné mít nainstalovanou žádnou bankovní aplikaci. K zaplacení stačí jakákoliv čtečka QR kódů nebo lze načíst QR kód fotoaparátem.

-        Platebními terminály na zákaznickém centu PRE

Pokud se klient nachází přímo v některé z obchodních kanceláří zákaznického centra PRE např. při řešení běžných smluvních záležitostí, může provést úhradu nedoplatku nebo záloh platební kartou prostřednictvím platebních automatů umístěných přímo v prostorech zákaznického centra.

-        SIPO

Jedná se o tradiční platební metodu České pošty. SIPO je vhodné pro placení pravidelně se opakujících předpisů nezávisle na jejich výši. Výhodou je, že SIPO sdružuje platby od více výstavců a ve finále SIPO generuje jeden předpis za všechny zahnuté platby od všech výstavců.  SIPO lze hradit jak hotovostně, tak bezhotovostně. Je třeba připomenout, že PRE umožňuje platby prostřednictví SIPO jen u předpisů záloh.

Autor: Pražská energetika a.s.