U některých služeb je to jasné (výměna těsnění u vodovodního kohoutku), jindy to může být daleko složitější. Proto se u složitějších zakázek vyplatí uzavřít písemnou smlouvu. „Smlouva standardně nemusí být uzavřena písemně a často k tomu při poskytování služeb výše uvedeného typu nedochází, avšak především u různých oprav a úprav věcí je více než žádoucí mít vše podstatné písemně podchyceno,“ radí JUDr. Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany DAS. Pokud pak zakázka neodpovídá zadání, je prokázání daleko jednodušší. 

Jak postupovat při špatné práci řemeslníka

Natekla vám při dešti voda do domu kvůli špatně odvedené práci pokrývače? Získat nápravu možná nebude tak snadné. „Pro určení odpovědnosti bude záležet na posouzení okolností vzniku vady, zda byla správně vytknuta, zda byla či nebyla sjednána ve smlouvě záruka za jakost atd.,“ popisuje právnička Pospíšilová. Řemeslník totiž odpovídá standardně pouze za zjevné a skryté vady, které mělo dílo v době předání. Pokud se ale chyba řemeslníka prokáže (např. znaleckým posudkem, který zjistí chybně položenou krytinu), bude muset nahradit vzniklou škodu, opravit vadu nebo poskytnout slevu z ceny díla.

Ze zákona není záruka na jakost

Když si kupujete nějakou službu, nemáte (na rozdíl od koupě zboží) žádnou zákonnou záruku na jakost. V praxi to znamená, že např. řemeslník ručí jen za vady, které existovaly při převzetí výrobku. Takže když si všimnete, že židle od truhláře má jednu nohu kratší, můžete ji hned na místě reklamovat. „Pokud se ale pod vámi prolomí po týdnu užívání sedák, bude záležet na charakteru vady židle s tím, že pokud vada neexistovala již v době přezetí židle od truhláře a vy nemáte dojednánu záruku za jakost, máte nejspíš smůlu,“ vysvětluje právnička.

 Můžete chtít opravu nebo slevu

Při prokázané vadě zakázky můžete žádat o opravu nebo doplnění toho, co chybí. Případně můž chtít slevu z ceny. „Až pokud vada nelze odstranit a není možné kvůli ní předmět řádně užívat, můžete od smlouvy odstoupit, nebo se opět domáhat přiměřené slevy z ceny,“ říká právnička. Podle ní se za určitých podmínek, které určuje zákon, můžete také domáhat proplacení náhrady nákladů, které jste účelně vynaložili k tomu, abyste vadu prokázali (např. znalecký posudek). Vyloučeno není ani právo na nápravu újmy.

Originální účtenku nepotřebujete

Reklamujete vadnou práci nebo službu a podnikatel po vás chce originální účtenku? Nemusíte mu vyhovět. Podle zákona stačí, když prokážete uhrazení služby, například výpisem ze svého bankovního účtu o provedené transakci. V krajním případě by vám dokonce mohl postačovat pouze svědek, který byl u realizace služby, např. přítelkyně, manžel.

 Předejděte komplikacím

Vyhněte se komplikacím už předem a hned při poskytnutí služby si vyžádejte doklad o poskytnutí služby. Mělo by na něm být uvedené datum, informace, o jakou službu se jedná a za jakou cenu byla služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji dané osoby nebo společnosti. Pokud o takový doklad požádáte, měl by vám poskytovatel služby podle zákona vyhovět.

 Vady řeště rychle

Našli jstete na zakázce nějakou vadu? Tak ji hned oznamte tomu, kdo vám službu poskytl. Pro jistotu se připravte i na případný spor, a pokud je to možné, vadu si zdokumentujte např. fotografiemi, videem, zajistěte si případné svědky atp.

Trveje na záruce

Snažte se, aby ten, kdo vám službu poskytuje, převzal záruku za jakost např. v uzavřené smlouvě nebo v záručním listu.

Stěžujte si u podnikatele

Nevíte, kde reklamovat službu nebo zakázku, se kterou nejste spokojení? Zamířit byste měli do provozovny nebo místa podnikání člověka, který vám službu poskytl. Například u kosmetičky do salonu krásy, kde pracuje, u truhláře do jeho d dílny apod. Pozor! Při podání reklamace, přesněji uplatnění odpovědnosti z vadného plnění, trvejte na jejím písemném potvrzení.

Nesmí v něm chybět: Kdy jste reklamaci uplatnili, co bylo obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Při vyřízení reklamace pak požadujte: potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace „O reklamaci by mělo být rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů,“ upřesňuje JUDr. Pospíšilová.

Do této lhůty se podle ní nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se osoba poskytující službu se spotřebitelem nedohodla na delší lhůtě.