Vyžádejte si kopii zdravotnické dokumentace

„Nejprve je vhodné získat kopie zdravotnické dokumentace, která se předmětného zákroku týká,“ radí JUDr. Barbora Pospíšilová. Lékař vám ji musí poskytnout, protože ze zákona má pacient nárok nejen do zdravotnické dokumentace nahlížet, ale také si z ní pořizovat výpisy či kopie.

Konzultujte problém s jiným lékařem

Dalším krokem by měla být konzultace zdravotnické dokumentace s jiným lékařem z oboru. „Ten pomůže zjistit, zda je v lékařské dokumentaci vše řádně zaznamenáno, a také naznačí, zda pochybení mohlo nastat a zda vůbec má smysl ve věci činit další kroky,“ říká právnička.

Podejte stížnost

Proti postupu lékaře můžete podat stížnost. Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Například v případě stížnosti na práci zubaře přímo k zubaři, který zákrok prováděl. Na vyřízení žádosti je standardní třicetidenní lhůta, která začíná běžet dnem podání. Pokud vaši stížnost nevyřídí nebo vy nesouhlasíte se způsobem vyřízení stížnosti, můžete podat stížnost na Českou lékařskou komoru nebo Českou stomatologickou komoru.

Při zamítnutí si stěžujte »výš«

Byla vaše stížnost zamítnuta a vy s tím nesouhlasíte? V tom případě můžete podat stížnost k příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Např. u nemocnic to zpravidla bývá krajský úřad. Zároveň je v takovém případě třeba uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Lhůta pro vyřízení stížnosti je opět 30 dní.

Obraťte se na lékařskou komoru

Další možností je podání stížnosti na lékaře k České lékařské komoře, k její revizní komisi, případně k jejímu příslušnému okresnímu sdružení, kde je daný lékař registrován. Tato stížnost musí být podána nejpozději do jednoho roku od provinění lékaře. Česká lékařská komora zpravidla vydá své disciplinární rozhodnutí do 6 měsíců od zahájení řízení. Počítejte ale s tím, že Česká lékařská komora řeší pouze pochybení lékařů, a nikoliv jiného zdravotního personálu.

Video: Hororová dovolená v Tunisku: Čecha brutáně zmlátili, protože si stěžoval!

Video
délka: 02:09

Hororová dovolená v Tunisku: Čecha brutáně zmlátili, protože si stěžoval! FTV Prima