Existují dva způsoby

„Jako zaměstnanec si musím předně uvědomit, zda dostávám výpověď z pracovního poměru, nebo zda podepisuji dohodu o rozvázání pracovního poměru,“ říká David Šupej, advokát Sedlakova Legal. Oba způsoby vás sice připraví o práci, ale velmi se liší především ohledně odstupného a dobou, v níž pracovní poměr skončí.

Odstupné určuje zákon

Pokud dostanete výpověď, pak vaše minimální nároky vyplývají přímo ze zákoníku práce. V souvislosti s následky opatření proti koronaviru se nejčastěji využívá výpověď z organizačních důvodů - například rušení částí zaměstnavatele nebo nyní využívaná nadbytečnost. V takové situaci máte zajištěný nárok na odstupné.

Výpověď zaručuje nárok

Výpověď vám zaručuje i nárok na výpovědní dobu. Díky tomu se můžete spolehnout na to, že pracovní poměr potrvá ještě minimálně další 2 měsíce, kdy poběží výpovědní doba. „Výpověď tak může překvapivě pro zaměstnance znamenat větší jistotu, protože nedává stranám možnost se od některých pravidel odchýlit,“ vysvětluje Mgr. Šupej.

Pokud dostanete výpověď, pak vaše minimální nároky vyplývají přímo ze zákoníku práce.
Pokud dostanete výpověď, pak vaše minimální nároky vyplývají přímo ze zákoníku práce.
Autor: profimedia.cz

Dohoda plná nástrah

U dohody musíte být obezřetnější. „Špatně formulovanou dohodou, i když by byla uzavírána z organizačních důvodů, se zaměstnanec může připravit o nárok na odstupné. Trvejte na tom, aby v dohodě byl buď výslovně uveden důvod, nebo aby bylo odstupné přímo sjednáno. Není zde výpovědní doba, takže poměr může skončit už dnem jejího podpisu,“ upozorňuje advokát.

Ohlídejte způsob doručení

Důležitý je způsob doručení samotné výpovědi. Poslal vám ji šéf prostým e-mailem, nebo vám nepředal originál výpovědi, ale pouze její kopii? „Pokud se k vám výpověď nedostala v originálu, nebo nebyla doručena způsobem podle zákoníku práce, pak je taková výpověď neplatná,“ uvádí Mgr. Šupej.

Neplatné se můžete bránit

Převzali jste sice výpověď, ale pak zjistili, že např. chybí příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizační změně a vaší výpovědí. „Je možné namítnout její neplatnost a podat žalobu, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě výpovědi skončit,“ uvádí právník. Ale pozor! Pokud byste žalobu nepodali v dvouměsíční lhůtě, váš pracovní poměr skončí.

 

Video
délka: 39:59.04

Byty v Česku se zmenšují a zdražují viru navzdory, kdo je zabírá? Ministerstvo fandí nájmům Blesk TV