„Novela přinesla podstatné změny do našeho každodenního spotřebitelského života a v mnoha oblastech naši ochranu jako zákazníků posílila,“ uvádí specialista na práva spotřebitelů, právník Lukáš Zelený.

Záruky a reklamace zažily doslova zemětřesení. Pokud budete reklamovat vady zboží, které jste koupili letos, vztahují se na ně už nová pravidla. U zboží zakoupeného nejpozději 5. ledna 2023 ale platí pravidla původní.

Jak správně reklamovat

Při reklamaci zboží nedělá zákon rozdíl mezi nákupem v e-shopu a v kamenné prodejně. Koupili jste výrobek, který po pár týdnech přestal fungovat? Prodejce by vám měl nejspíš vyhovět.

„Od letoška se prodloužila původní šestiměsíční lhůta, ve které se uplatňuje takzvaná domněnka vadnosti zboží, a to na 12 měsíců. Tedy v situaci, kdy se na zboží projeví vada v prvních 12 měsících, se má za to, že zboží bylo vadné už od převzetí,“ uvádí právník Zelený.

Pokud by tak chtěl prodejce reklamaci zamítnout, musel by přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla již od počátku a že jste si ji způsobili sami.

Jenže zatímco během prvních 12 měsíců bude reklamace většinou bezproblémová, pro další rok už to zcela platit nemusí. Dva roky na reklamaci sice zůstaly, prodejce ji ale může zamítnout s tvrzením, že při převzetí bylo zboží bez vad.

„Nově se totiž zavedlo poměrně zjednodušené pravidlo, kdy platí, že pokud není vada na věci už při jejím převzetí, prodejce za ni neodpovídá. Byť v prvních 12 měsících je situace pro spotřebitele opravdu velmi příznivá, horší to pak může být ve zbylých 12 měsících,“ vysvětluje právník.

TRVEJTE NA PROTOKOLU 

I pravidla pro uplatnění reklamace upravuje zákon. Stačí prodejci jakoukoliv formou (osobně, dopisem, e-mailem či telefonátem) oznámit, že uplatňujete svá práva z vadného plnění, a popsat vadu věci. Zároveň můžete předat i reklamovanou věc, případně ji dodat později.

„Prodejce má povinnost reklamaci přijmout a písemně to potvrdit – tedy vystavit reklamační protokol,“ uvádí Mgr. Zelený. Na vyřízení reklamace má pak prodejce 30 kalendářních dní. A v této době vás o tom musí i informovat.

PROTOKOL MÁ OBSAHOVAT ALESPOŇ:

• datum uplatnění reklamace

• obsah reklamace (co reklamujete)

• způsob vyřízení, který požadujete

• popis stavu zboží v době uplatnění reklamace (to je důležité pro případ, že by se zboží vrátilo z reklamace poškozené či by něco chybělo, třeba nabíječka)

OPRAVA, VÝMĚNA, NEBO SLEVA?

Uznal prodejce svou odpovědnost za vadu? Máte právo na opravu věci, přiměřenou slevu nebo na dodání nové věci. V případě, že není možné vadu odstranit uvedenými způsoby nebo se jedná o více vad najednou či opakující se vady po dřívější opravě, můžete i odstoupit od smlouvy, tedy požadovat vrácení peněz.

RADA: Veškeré náklady reklamace nese vždy prodávající, ať je vyřízena jakkoliv. Poplatek za neoprávněnou reklamaci po vás opravdu požadovat nemůže.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na 9 webech.