Příslušná novela spotřebitelského práva nabývá účinnosti 6. ledna 2023. To znamená, že zboží zakoupené do tohoto data se bude řídit ještě starými pravidly pro reklamace.

Norma má za cíl vyřešit dosavadní nejasnosti ohledně toho, kdy lze zboží za peníze vrátit. Následkem ne úplně dobře napsaného zákona totiž byly spory, zda je možné reklamovat pouze zboží s vadou přítomnou již při převzetí, anebo jestli to jde u produktu s vadou vzniklou dodatečně. Nově se při reklamaci musí prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí zákazníkem. To ovšem automaticky neznamená, že problém musel být viditelný ve chvíli, kdy bylo zboží zakoupeno. Pokud se třeba odlepí podrážka u boty kvůli špatnému upevnění, je to vada existující už při převzetí.

Delší lhůta

Lidé se ale nemusí bát, že teď by jim obchodníci už žádnou reklamaci neuznali. V rámci ochrany spotřebitele tu je tzv. vyvratitelná právní domněnka. Ta předpokládá, že zboží reklamované v prvním půlroce po převzetí bylo vadné, a tak je na obchodníkovi, aby prokázal opak. Aby byl zákazník více chráněn, prodlužuje se teď tato lhůta na rok.

Zjednodušeně řečeno: Pokud zákazník reklamuje vadný výrobek do 12 měsíců, předpokládá se, že zboží nebylo v pořádku. Prodávající pak musí přesvědčivě prokázat opak. Pokud se mu to nepodaří, je reklamace uznána.

Složitější druhý rok

Dvouletá lhůta, po kterou je možné zboží reklamovat, pak zůstává, jenže v druhém roce už to bude mít zákazník složitější s prokazováním závady. Opřít se ale bude moci o běžnou životnost zboží. Třeba právě u bot se očekává, že vydrží určitou dobu, takže pokud se teniska rozpadne dřív, měla by být považována za vadnou. Obvyklou životnost bude zřejmě nutné prokazovat srovnáním s věcmi stejného druhu.

Jasný řád

Větší přehlednost novela vnese do hierarchie reklamačních nároků. Přednost bude mít oprava či výměna zboží. Co si zákazník vybere, je na něm, ale pokud jím vybraná varianta bude pro obchodníka nemožná či příliš nákladná, může prodejce zvolit druhý způsob. Pokud vadu odmítne obchodník odstranit nebo se projeví opakovaně, případně způsobuje nepoužitelnost zboží, pak může spotřebitel odstoupit od smlouvy, tedy dostat zpět peníze.

Operační systémy

Máte starý software na počítači nebo mobilu a čekáte na aktualizaci, aby vám přístroje mohly dál fungovat? Nově se zavádí povinnost pro prodávajícího na modernizaci softwaru. Břímě tak neleží na výrobci zboží. Týká se to produktů, které jsou v zákoně popsány jako »věci s digitálními vlastnostmi«. V praxi to znamená, že zhruba po dobu dvou let od převzetí elektronických přístrojů může spotřebitel očekávat bezplatné aktualizace nutné k jejich fungování.

Video
délka: 24:09.12
Video se připravuje ...

Epicentrum: Nevyžádané telemarketingové hovory. Kdo vám volá a jak se jich zbavit? Markéta Volfová, Lukáš Červený