Ještě v roce 1907, kdy byla choroba objevena, se Alzheimerova nemoc považovala za vzácnou. V současnosti jí dle České alzheimerovské společnosti trpí více než 7 milionů Evropanů a nemocných přibývá. Rozpoznat, že člověk touto chorobou trpí, bývá dle Slavíka velmi náročné.

Video
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Tancuj Matyldo s Rodenem a Rázlovou vychází z režisérovy zkušenosti pdc, bp, Jedlička, Červený, Železný

„Projevy této nemoci si na začátku nemusí všimnout sám nemocný ani jeho okolí. V souvislosti s mým dokumentem Život s Alzheimerem si vzpomínám na příběh jedné rodiny, kdy tatínek šel do důchodu a před tím byl vyšší úředník jisté pojišťovací společnosti. Jak byl zvyklý, tak si vždycky ráno vzal aktovku, oblek a šel ven. Ostatní to nijak neřešili, až najednou prasklo, že on dál pokračoval v pojišťovací praxi. Prasklo to až ve chvíli, kdy došlo k nějaké pojistné události a ukázalo se, že pojistky nejsou platné,“ uvedl Slavík jeden z příkladů, jak se nemoc, při níž jsou lidé často dezorientovaní, zapomínají a nakonec se jejich osobnost ztrácí, může zpočátku projevovat.

Domácí péče

Jeho rodina 4 roky pečovala o manželčinu nemocnou maminku, 3 roky před nimi tuto roli zastával jeho tchán. Ten vyzkoušel i služby pečovatelského domu, ale jednou jí našel přivázanou k lůžku, utlumenou prášky a pokrytou výkaly. „To byl moment, který ho přiměl k tomu, aby si ji vzal na reverz zpátky domů,“ řekl režisér, který tento těžký moment zobrazil i ve svém filmu.

Slavíkův film velmi syrově zobrazuje, jak se choroba zhoršuje a obsahuje i množství velmi dramatických situací, které rodina s člověk s Alzheimerovou chorobo zažívá. Mnohé z nich Slavíkovi sami odžili. „Ta nemoc do určitý chvíle probíhá jako na houpačce,“ přiznává Petr Slavík.

Rázlová pečovala o svého muže

Pro roli Matyldy měl již dlouho vybranou Reginu Rázlovou, která se sama starala o těžce nemocného manžela, a proto měla pro postavu s Alzheimerovou chorobou pochopení. „Ona o něj pečovala až do jeho smrti, takže tuto problematiku zná z té druhé strany,“ dodal režisér.

Pro roli exekutora a syna Matyldy měl Petr Slavík vyhlédnutého Karla Rodena, ale osobně se s ním nikdy nesetkal. „Sehnali jsme na něj kontakt, poslali mu scénář a on snad ještě ten den, nebo druhý den volal, že se mu to moc líbí, že by do toho šel,“ vzpomínal na pěkný okamžik režisér. Film je navíc pro Rázlovou i pro Rodena speciální tím, že zkušená herečka oceňovaného herce učila na DAMU, ale ve filmu spolu nikdy před tím neúčinkovali. 

Proč je dle Slavíka lepší si nechat člověka s Alzheimerovou nemocí v domácí péči a v čem dalším se pro film inspiroval, prozradil v Blesk Podcast:

Fotogalerie
14 fotografií