Poprvé přišla socioložka Irena Reifová z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity do kontaktu s Výměnou manželek v roce 2005, kdy bylo zahájeno vysílání této reality show. První díly socioložka zvědavě sledovala, ale zpětně si nevybavuje, o čem vůbec byly, ani jaké z nich měla pocity. Přesto si pamatuje, co ji na Výměně manželek zaujalo, když byl pořad představený: "Původní majitel licence na vysílání TV Nova v žádosti o licenci uváděl, že televize bude zásobovat edukativní, sociologickými dokumenty a sociologickými pořady. Já jsem si tehdy řekla, že to bude nejspíš ono, a tak jsem se na to dívala," vrací se doktorka k tomu, co ji zaujalo.

Za těch 16 let se televizní pořad podle socioložky výrazně změnil. Dříve se ukazovaly odlišnosti mezi lidmi různého vyznání, stylu života, sexuální orientace apod. Za posledních pět, sedm let však tvůrci volí jiné účastníky. "Výběr podporuje postupné zhoršování sociální situace v Česku a jakési vyprofilování skupiny socio-ekonomicky slabých regionů, které jsou deprivované víc než jiné. Kupříkladu příhraničí. Výměna manželek se ve výběru rodin zaměřila na lidi, kteří jsou v obtížné socio-ekonomické situaci. V jednom výzkumu jsem si vybrala 40 epizod, to znamená 80 rodin. Z těchto rodin jich bylo pouze 6, kteří podle daných vybraných kritérií nespadaly do úplně nejnižší třídní kategorie, kterou sociologie vyděluje. Takže je tam velká převaha lidí, kteří trpí nedostatky v oblasti ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu," vysvětlila odbornice, proč se v pořadech opakuje interní sonda do rodin, které se potýkají s různými problémy.

Zostuzování chudoby

Už samotným výběrem rodiny dochází podle odbornice k pokřivení reality, ale skutečnost zkreslují i lidé podílející se na natáčení a editaci pořadu - režisér, kameramani, střihači a další se snaží z nasbíraného materiálu vytvořit příběh, dát tomu atraktivní dynamiku plnou konfliktů a šokujících záběrů. Výměna manželek a další reality show podobného typu podle Reifové fungují na základě neoliberálního kapitalistického modelu, který je založen na neustálém růstu a rozvoji. Vyhrávají ti, kteří se zlepšují. Ve Výměně manželek jsou poražení ti, kteří nejsou schopní přiznat své chyby, jež se během desetidenní výměny objeví. Kupříkladu odmítají úklid, nepodílejí se na výchově dětí a jiné odhalené chyby. Když se pak nechtějí nárokům dalších účastníků pořadu podřídit, jsou bráni jako poražení.

Tento model podle Reifové přispívá ke společenskému zostuzování chudoby. "Pořady reality television jsou svým způsobem hyenistické, protože rádi prezentují lidi, kteří nejsou tak úspěšní v neoliberalistické společnosti. Prezentují lidi, kteří nevyhovují současným ideálům a staví je na pranýř, skandalizují je a můžeme říci, že je zostuzují za to, že nevyhovují tomu, jací bychom měli být," uvedla vědkyně zabývající se českou televizní tvorbou z hlediska sociologie.

Diváci se u televize chlácholí

Výměna manželek, Prostřeno, nebo tzv. challenge, jež jsou populární u youtuberů, kteří si na určitou dobu dají nějakou výzvu a pak o jejím průběhu informují diváky, že kupříkladu měsíc nebudou pít kávu, budou běhat, jíst pouze veganskou stravu apod., jsou mezi lidmi velmi populární a jejich obliba podle Reifové neskončí. Jeden z hlavních důvodů, proč se Výměna manželek dlouhodobě těší vysoké sledovaností je srovnávání diváků se zúčastněnými rodinami.

"Diváci a divačky se vždycky srovnávají s účastníky. Skoro všichni účastníci našeho výzkumů se srovnávali a označovali se, že jsou v kategorii vítězů - těch, kteří život zvládají lépe, jsou lépe organizovaní, dosahují lepších výkonů. A tohle opakované zjišťování je motivací, proč se na to dívají," nastínila vědkyně, že diváci se vlastně sledováním chlácholí, že jsou na tom oproti účastníkům krátkodobé záměny lépe.

Co si myslí o sebevraždě 42letého účastníka během natáčení Výměny manželek, jak se proměnila televizní zábava, a proč jsou pravidelné pořady důležité pro diváky, prozradila socioložka Irena Reifová v Blesk Podcast:

Video
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Výměna manželek zostuzuje chudobu, říká socioložka Reifová Jiří Marek

Fotogalerie
49 fotografií