Původ názvu hory Sněžky je snadné uhodnout, jelikož mnohdy už na začátku podzimu a ještě i uprostřed jara pokrývá její vrchol sněhová čepice. I její prastará pojmenování byla tomuto poznávacímu znamení věrná, a tak se nejvyšší české hoře v minulosti říkalo Pahrbek Sněžný, Sněžovka, občas i Sněhovka, později také Sněžná. Používaný byl i doslovný překlad německého názvu Schneekoppe - Sněhkopa. Současný název se ustálil v roce 1823.

Sněžka měří 1603 metrů a jejím skalnatým vrcholem prochází česko-polská hranice. Nachází se zde unikátní ekosystém arkto-alpínské tundry, sestávající z kamenitých sutí a řídké vegetace severských a alpínských mechorostů, lišejníků a travin. Takový ekosystém se krom několika izolovaných krkonošských vrcholů nenachází na žádném jiném místě České republiky a je proto je přísně chráněný.