František Josef I., císař z rodu Habsburků, vytvořil obranné spojenectví s Německem, které bylo stvrzeno podepsáním smlouvy v roce 1879. Tímto aktem vznikl tzv. Dvojspolek, který byl v roce 1882 rozšířen o Itálii. Pro tuto alianci se vžil termín Trojspolek. Obranná aliance Rakouska-Uherska a Německa vznikla na popud německého kancléře Otto von Bismarcka a byla namířena především proti Rusku, které se v té době angažovalo na Balkáně. Itálie se připojila o několik let později – hlavní motivací byla obrana proti Francii, se kterou italské království mělo spory především v Africe při kolonizování oblasti.

Jako mocenská protiváha Trojspolku vznikla tzv. Trojdohoda mezi Francií, Ruskem a Velkou Británií. Právě rostoucí napětí a spory mezi Trojspolkem a Trojdohodou byly jednou z hlavních příčin první světové války.

František Josef I., lidmi často označován jako Franz Josef, vládl rakousko-uherské říši neuvěřitelných 68 let. Vládnout začal v roce 1848 ve svých 18 letech a Rakousko-Uhersko vedl jako panovník ještě během první světové války, v jejímž průběhu, ve věku 86 let také zemřel.