Tomáš Garrigue Masaryk se obával Ruska, především pak ruského bolševismu, který určoval chod v této východní mocnosti po Velké říjnové revoluci. Masaryk ve svých spisech a projevech důrazně odmítal komunistickou ideologii jako takovou a hlásil se k evropskému individualismu.

Jeden ze zakladatelů samostatného Československa Tomáš Garrigue Masaryk sloužil ve funkci československého prezidenta mezi lety 1918–1935. V době výkonu jeho funkce docházelo k nástupu bolševismu v důsledku Říjnové revoluce. Prezident Osvoboditel, jak se Masarykovi přezdívá, apeloval, aby se Československo touto cestou nevydávalo. Poukazoval při tom na odlišnosti naší země a Sovětského svazu.

Ve dvacátých letech minulého století probíhala hospodářská krize způsobená především první světovou válkou. Masaryk se domníval, že by pod dojmem událostí v ostatních zemích, mohlo dojít i v Československu k pokusu o bolševický převrat. Využíval proto své autority, aby tomuto scénáři zabránil.

Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1935 ze zdravotních důvodů abdikoval na prezidentskou funkci a o dva roky později zemřel. Jeho nástupcem se stal Edvard Beneš.