Řidičské oprávnění skupiny B může získat pouze osoba starší 18 let, která složí příslušné zkoušky. Následně je jí vydán řidičský průkaz, který opravňuje k řízení motorových vozidel. O která vozidla se tedy jedná? 

Základem je možnost řídit osobní automobil. Za osobní automobil je považováno vozidlo s max. 8 místy + místo řidiče. Není důležitá obsazenost vozidla, ale počet míst k sezení v automobilu. Pokud je to např. 10 míst, pak je potřeba vlastnit řidičský průkaz skupiny D – autobus. Dále lze řídit vozidla z kategorie AM, což jsou vozidla, jejichž konstrukční rychlost není vyšší než 45 km/h. Je povoleno také řídit motocykly ze skupiny A1 s automatickou převodovkou. Jedná se o lehké motorky, tříkolky a čtyřkolky. Lze řídit také těžší čtyřkolky a tříkolky ze skupiny B1. Pokud držitel řidičského oprávnění skupiny B dosáhl věku 21 let, může řídit také tříkolky ze skupiny A.

Bližší specifikace jednotlivých zmíněných skupin A, AM, A1, B1 a dalších skupin lze získat přímo na webových stránkách Ministerstva dopravy. Zde jsou vždy aktuální a platná znění jednotlivých skupin a oprávnění.