Čerpací stanici musí navštívit každý, kdo vlastní motorový dopravní prostředek. Ne každý si však uvědomuje, že čerpání pohonných hmot patří mezi velmi rizikové faktory. Chování řidičů je někdy zarážející a průzkumy ukázaly, že někteří ani neznají základní pravidla silničního provozu. Při návštěvě benzínky mezi ty nejdůležitější a obecně známé jako je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, dále pak zákaz používání mobilu nebo oprava motoru sem patří také přednost při tankování vozidel s právem přednostní jízdy. Jedná se o vozy policie, vězeňské služby, vojenské policie, hasičů a zdravotní záchranné služby. Nepoužívají přitom zvláštních výstražných zařízení. Při čerpání pohonných hmot by se každý z nás měl chovat podle těchto pravidel a uvědomit si jejich podstatu

Do budoucna se uvažuje o bezobslužných benzínových pumpách. O to víc řidiči budou muset respektovat vzájemnou toleranci.