Maximální rychlost jízdy přes železniční přejezd je stanovena zákonem o silničním provozu. Jakou rychlostí je možno jej přejíždět, závisí na typu přejezdu. Pokud je přejezd vybaven světelnou signalizací a bliká-li bílé přejezdové světlo, pak je možno jet nejvyšší rychlostí jízdy 50 km/h. Přes železniční přejezd bez světelné signalizace je pak maximální rychlost stanovena na 30 km/h. Podle zákona je nutné tuto nejvyšší povolenou rychlost dodržet nejen na přejezdu, n. Při přejíždění je samozřejmě třeba zachovávat nejvyšší opatrnost. Pokud světlo nebliká a závory jsou nahoře, ale je slyšet houkání či pískání, nebo je dokonce vlak vidět, potom na přejezd rozhodně nevjíždějte.

Od doby zprovoznění první železniční dráhy v Čechách v létě v roce 1839 uplynula již dlouhá doba. Jednalo se o úsek trati z Břeclavi do Brna, která navazovala na hlavní železniční tah z Vídně. Výstavbu trati vedl konstruktér z Čech Jan Perner. Pod jeho vedením byla v následujícím desetiletí vybudována mimo jiné i 250 km dlouhá trať z Olomouce do Prahy.