Bezpečnost práce a ochranu zdraví (BOZP) je zaměstnavatel povinen na svých pracovištích zajišťovat pro své zaměstnance. Nezáleží na tom, zda jsou zaměstnáni na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, nebo pro zaměstnavatele pracují brigádně. Ze zákona (č. 262/2006 Sb., Zákoník práce) tato povinnost vzniká každému podnikateli, který má i jen jednoho zaměstnance. Zaměstnavatel je na svých pracovištích především povinen zajištovat u všech zaměstnanců znalost právních předpisů souvisejících s BOZP, dále zajišťovat samotnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, poskytnout zvýšenou odměnu při vystavení zaměstnance zvýšenému riziku a organizovat pravidelná školení nejméně jednou za rok. 

Podle Zákoníku práce je také zaměstnavatel mimo jiné povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Objektivně je však tato definice obtížně měřitelná. Ačkoliv má každý jistě občas pocit, že jej zaměstnavatel neúměrně přetěžuje, je potřeba si přiznat, že v některých případech by místo stížností byla na místě spíše sebereflexe.