Dech je jednou z nejdůležitějších funkcí pro život člověka. Bez dechu to prostě nejde. Dýchání je v podstatě výměna kyslíku a oxidu uhličitého, jež probíhá mezi naším tělem a okolním ovzduším. Kyslík se do našeho organismu dostává díky nádechu, následně je rozpuštěn v krvi a ta ho rozvádí do celého těla. Pro dospělého zdravého člověka je normální 16-20 dechů za minutu. Samozřejmě je mnoho faktorů ovlivňující jeho četnost, zejména věk, pohyb, stres, nadmořská výška, prostředí, užívané léky a v neposlední řadě náš životní styl, ale v každém případě správné dýchání je velmi důležité. 

Nepravidelný dech, ztížené, popř. velmi namáhavé dýchání (dyspnoe) nebo dokonce občasné nekontrolovatelné zadržení dechu (apnoe) mohou být varovným signálem vážných zdravotních problémů. Stav bez dechu ale může přijít nečekaně a bez předchozího varování, např. při úrazech. Tzv. „vyrazit dech“ si můžeme při pádu nebo sportovní činnosti poměrně snadno. 

Na situace, kdy máme strach o holý život se nedá připravit, ale je možné se naučit, jak v takových případech reagovat. Díky internetu nebo dostupným zdravotnickým příručkám se dočtete, jak se v, tak vážné chvíli zachovat. Jak postupovat např. při vyraženém dechu, co dělat s člověkem v mdlobách, nebo v bezvědomí. Ale efektivnější by bylo absolvovat osobně kurz první pomoci ať už pro dospělé či děti, případně si nainstalovat aplikaci do mobilu, která může v případě nouze velmi pomoci.