Priorix je očkovací vakcína, která chrání proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Nejčastěji bývá aplikována do horní části paže. Očkování se standardně provádí od 13. měsíce věku, nejpozději by mělo být uskutečněno v 18 měsících. Druhá dávka se provádí mezi pátým a šestým rokem.

Spalničky, zarděnky i příušnice patří mezi vysoce infekční onemocnění, kterým bývají vystaveny především děti. Naše babičky a dědečkové tyto nemoci velmi často prodělali, mladší generace se jim díky očkování spíše již vyhnuly. Bohužel zcela vymýtit je nelze ani při očkování, v ohrožení bývají zejména kojenci.

Alternativu představuje vakcína Priorix Tetra. Ta kromě zmiňovaných tří nemocí působí také proti neštovicím. Právě plané neštovice patří mezi další virová onemocnění, která jsou typická pro dětský věk. Charakteristickým projevem této nemoci je výrazná vyrážka doprovázená horečkou. Pokud se rozhodnete očkovat dítě proti neštovicím až po aplikování vakcíny Priorix, tak lze stále ještě využít vakcíny Varilrix, která působí výhradně proti tomuto onemocnění.