Býk
Autor: CNC

20. květen <<< 21. květen >>> 22. květen

Lidé narození 21. května jsou Býci.  


Svátek slaví Monika

  • Mužský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Monička, Moni, Móňa, Mona, Monča
  • Původ: Jméno Monika nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií o jeho vzniku. Může vycházet z řeckého slova „monos“, které znamená „sama“, „osamělá“. Další teorie spojuje jméno s latinským slovem „monere“ (radit, poradit). Monika může být také „bohyně“ z jazyka Féničanů.
  • Povaha: Moniky jsou inteligentní a učenlivé. Zajímají se o duchovní nauky. Občas mají tendence vše řídit a ovládat.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení VodnářePanny a Blíženců.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Světový den kulturní rozmanitosti

21. květen vyhlásilo OSN Světovým dnem kulturní rozmanitosti. V tento den si lidé celého světa připomínají potřebu tolerovat odlišné kultury a výzvu k podpoře interkulturního dialogu. 

V České republice jako i v ostatních státech naší země se setkávají a mísí nejrůznější sociokulturní skupiny lidí a do budoucna se dá očekávat, že rozmanitosti těchto kultur bude přibývat. Proto je pro multikulturní demokratické společnosti velmi důležité dostat do podvědomí lidí vzájemné uznání a respekt odlišných etnik, rasových, náboženských a jiných skupin.

V rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže je možné už v raném věku principy kulturní rozmanitosti uplatnit.

Kultura jako lidský fenomén je základem pro formování člověka a je jakýmsi naučným chováním, díky němuž člověk jak fyzicky tak psychicky od dětství roste, může pochopit ostatní lidi a vytvořit si tak vztah k událostem jako např. vzdělání, zdraví, sňatku a rodině. Právě v rodinném prostředí se předávají z generace na generaci přístupy k životu, práci, oblékání, náboženství a dalším hodnotám dané společnosti.

Světový den kulturní rozmanitosti nám napomáhá si uvědomit jak se k odlišným kulturám adekvátně chovat a snažit se o porozumění a toleranci, což by pro moderní svět mělo být samozřejmostí.

Mezinárodní den kachliček

21. května mají svůj mezinárodní den obklady a dlažby, většině lidí známé pod označením kachličky. Společně s výrobci dlažeb a obkladů z Francie a Itálie jej vyhlásili zástupci firmy Archtiles a čeští umělci pod vedení sochaře Ondřeje Olivy, který mimo jiné vytvořil památník smíření stojící na náměstí Svaté Anny v Holešově na Kroměřížsku.

Mezinárodní den kachliček (International Tiles Day) má připomenout veřejnosti, že keramické dlažby a obklady patří mezi materiály, které lidstvo doprovázejí po mnoho tisíciletí. Poukazuje také na fakt, že v případě keramiky nejde jen o nejnovější trendy, ale i o její trvalou hodnotu, a to zejména uměleckou.

Poprvé se v Česku Mezinárodní den kachliček slavil v roce 2015. Od té doby se 21. května v ČR konají soutěže pro designéry, umělce i architekty, dále pak přehlídky návrhů, workshopy a přednášky.

Počátky běžné výroby užitné keramiky se datují do období neolitu, tedy asi do doby pět tisíc let před naším letopočtem. Byly objeveny i fragmenty nádob japonských lovců a sběračů, jejichž stáří vědci odhadují na 12 až 15 tisíc let. Nejstarším známým keramickým uměleckým dílem je soška Věstonické venuše, vyrobená v období 29 až 25 tisíc let před naším letopočtem.

Keramické dlažby se objevovaly v raném středověku, v pozdním středověku se vyráběly dlaždice glazované. V Praze byly objeveny v rotundě sv. Václava na Malé Straně zbytky původní románské podlahy se 74 keramickými dlaždicemi, které patří k nejstaršímu typu českých středověkých terakotových podlah.

 

Kdo se narodil 21. května

Svět

  • 1471 – Albrecht Dürer, německý renesanční malíř († 6. dubna 1528)
  • 1964 – Ivan Bella, slovenský kosmonaut
  • 1966 – Lisa Edelstein, americká herečka