Býk
Autor: CNC

Lidé narození 20. května jsou Býci.  


Svátek slaví Zbyšek

  • Ženský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Zbyšánek, Zbýša, Zbyšan
  • Původ: Jméno Zbyšek je slovanského původu. Vyvinulo se ze jmen Zbyhněv a Zbyslav. Výklad bývá spojován se slovem „hněv“ – „hněvivý“, „rozčilený“.
  • Povaha: Zbyškové inklinují k duchovní sféře. Dobře se cítí při vykonávání charitativních činností. Důležitá je pro ně rodina.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Vodnáře a Raka

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Světový den včel

Včely medonosné jako jediné jsou universálními opylovateli, kteří zajišťují zachování biologické rozmanitosti krajiny pro udržení světa v podobě, jaké ho známe dnes. Proto jejich chov patří k nejvýznamnějším odvětvím zemědělského průmyslu.

Na oslavu svátku včel byl vybrán 20. květen proto, že jak na severní tak na jižní polokouli jsou právě v tomto období všechna včelstva aktivní. Na jedné půlce, kde je podzim, se med už stáčí, a na té druhé teprve práce včel začíná. 

Také tento termín byl zvolen na počest křtu významného slovinského včelaře a uznávané autority Antona Janši. Ten včelařství v době vlády císařovny Marie Terezie propagoval, vyučoval a zasloužil se o nové metody v chovu včelstev, které jsou využívány dodnes.

V minulých letech došlo u nás oproti okolním zemím díky ekonomické náročnosti na chov včel k nebývalému snižování stavu včelstev a tím i počtu zkušených včelařů. Díky dotacím z Evropské unie je možné tento stav stabilizovat a tím rozvoj pro lidstvo tak důležitého odvětví zachovat.

Správce universitní včelnice pan Augustin Uváčik varuje: “Včely bez nás mohou žít, ale my bez nich ne.“

U příležitosti Světového dne včel mohou především děti navštívit besedy se včelaři, kteří poutavým vyprávěním mohou ovlivnit myšlení mladých lidí a nasměrovat je k zájmu o včelařství a k angažování se v ochraně tak pro lidstvo užitečného hmyzu.

Psalo se 20. května před rokem: