Blíženci
Autor: CNC

Lidé narození 22. května jsou Blíženci.  


Svátek slaví Emil

  • Ženský protějšek: Emilie
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Emilek, Emča, Emi, Míla
  • Původ: Jméno Emil je latinského původu. Odvozeno bylo z názvu římského rodu Aemiliů. Slovo „aemilianus“, ze kterého název vzešel, se vykládá jako „pracovitý“ nebo „soutěživý“.
  • Povaha: Emilové jsou cílevědomí a obětaví. Občas jsou dominantní a snaží se své okolí ovládat. Při plnění si svých plánů je jen tak něco nezastaví. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení LvaStřelce a Berana.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den pro biologickou rozmanitost

V prosinci 1994 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. květen dnem ochrany a udržitelného využití biologické rozmanitosti. Cílem je dostat do podvědomí lidstva důležitost ekosystémů a biodiverzity pro kvalitu života na zemi.

Moderní zemědělství, stavebnictví, důlní odvětví, nadměrné kácení lesů, rybolov, znečišťování oceánů, řek, jezer a půdy, to vše má vliv na změnu nejen klimatu, ale celkové udržení přírodní rovnováhy.

22. květen by měl obyvatelům všech zemí světa připomenout skutečnost, že právě lidstvo je součástí přírody a že by si měli uvědomit, že dary, které nám její pestrost nabízí, jsou díky našemu chování ohroženy. Například produkcí odpadu si narušujeme ekosystém a porušujeme tím únosnou hranici.

Především Evropané a Američané mají tak velkou spotřebu a jejich životní styl zneužívá přírodní zdroje, že jsou téměř závislí na dovozu zboží z celého světa. Biologická rozmanitost a vyváženost rapidně ubývá a tím i přírodní kapitál, na kterém byl postaven ekonomický a sociální rozvoj.

Zakladatel sociologie Edward O. Wilson ve své knize „The Diversity of Life“ uvedl: „Určitě nemůže existovat více inspirující cíl než zahájit věk obnovy a znovu utvářet onu zázračnou rozmanitost života, která nás stále ještě obklopuje.“


Psalo se 22. května před rokem: