Kozoroh

Lidé narození 20. ledna jsou Kozorohové.  


Svátek slaví Ilona

  • Mužský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Ilonka, Ilča, Ilka, Iluna, Iluška, Ili
  • Původ: Jméno Ilona pochází z maďarštiny. Ilona je maďarská podoba jména Helena. Jeho význam je "světlo" nebo "pochodeň". 
  • Povaha: Ilony jsou velmi obětavé a jejich život je tak naplněn převážně povinnostmi a prací pro ostatní. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Panny a Kozoroha.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Smrt Rudolfa II.

20. ledna 1612 zemřel římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské Rudolf II. Habsburský. Pohřben byl v katedrále svatého Víta. Kolem jeho smrti koluje mnoho zvěstí. Oficiální příčinou úmrtí byla vodnatelnost a sněť, ale ke konci života Rudolfa doprovázelo vícero problémů.

"...císař je nemocen, chová se jako samotář a odmítá styk s kýmkoliv, kromě šesti sluhů a šesti obsluhujících šlechticů, kteří se ve službě střídají po třech dnech a nikdy na něho nemluví. U oběda má při sobě jen služebníka, který mu krájí jídlo, jeho lékař mu přijde pouze změřit puls, a pokud neshledá na jeho stavu něco mimořádného, vůbec na něho nepromluví," popsali ve svědectvích jeho rádci Wofgang Rumpf a Pavel Sixtus Trautson.

Habsburský panovník strávil své zbývající měsíce před smrtí v ústraní na Pražském hradě. Skutečnost, že panovník zemřel, se snažil jeho komorník Oldřich Desiderius Pruskovský z Pruskova utajit. Zprávu ale rychle roznesli po městě hrabě Václav Kinský a hejtman Max Trautmannsdorf.

Rudolf II. se narodil 18. července 1552 ve Vídni jako třetí dítě císaře Maxmiliána II. a jeho sestřenice Marie Španělské. Byl známým milovníkem umění a významně podporoval kulturu v českých zemích.

Jako politik a vládce měl však život složitý. Kromě rostoucího napětí mezi katolíky a protestanty, se vyhrotil ke konci jeho vlády také vztah s jeho bratrem Matyášem.  Nejdříve mu musel kvůli udržení moci roku 1608 postoupit vládu v Uhrách, Rakousích a na Moravě. 

Jedním z posledních rozhodnutí Rudolfa bylo vydání Majestátu za náboženskou svobodu, který povoloval v Čechách svobodu vyznání. V roce 1611 se ale přesto nevyhnul abdikaci a na trůnu ho vystřídal jeho bratr Matyáš.

Psalo se 20. ledna před rokem: